Verdeeldheid weekmarkt

Zaterdag werd op de Nieuwe Markt het KNVB straatvoetbal- toernooi gehouden. Voor het evenement werden eenmalig de marktkramen verplaatst naar de omliggende winkelstraten, waaronder de Langstraat.

De verplaatsing van de Markt zorgde voor uiteenlopende reacties. Veel bezoekers waren erg enthousiast over de opstelling, en spraken de wens uit om dit vaker toe te passen. Echter waren er ook andere geluiden. De ondernemers waren wat minder blij omdat ze marktkramen de ingang van hun winkels blokkeerden. Ook de Bewoners Organisatie Binnenstad reageerde: “Het is lastig ondernemen met marktkramen zo dicht op je winkeldeur”. Een andere onderneemster gaf aan dat de brandweer deze opstelling niet zou accepteren. Zou hier met twee maten worden gemeten?

De gemeente reageerde op de kwestie. Men kreeg van bezoekers overwegend positieve reacties op de eenmalige verplaatsing afgelopen zaterdag van de weekmarkt. “De kraampjes stonden dichter op elkaar. Dat ervaren mensen als knus. En food en non-food staat bij elkaar, wat door verschillende bezoekers als positief wordt ervaren. Ook verschillende winkeliers hebben aangegeven tevreden te zijn”, aldus een woordvoerster van de gemeente Weert.

De gemeente heeft over de verplaatsing van te voren zowel de marktkooplui als de winkeliers geïnformeerd. Toch is er ook ruimte voor verbetering, zo reageert de gemeente. Zo was er één marktkraam pal voor de ingang van een winkel neergezet. Zodra men deze klacht binnen kreeg, greep de marktmeester direct in en sprak de marktkoopman aan en de opstelling die daarop werd aangepast. Tevens had de gemeente daarvoor excuses aangeboden, de klacht was terecht.

“De veiligheid en toegankelijkheid van onze binnenstad is tijdens elk evenement van even groot belang. Het meten met twee maten is niet aan de orde. De marktmeester ziet er tijdens de markt op toe dat de zaken ordelijk en veilig verlopen”, zo reageert de woordvoerster.

De gemeentelijk coördinator binnenstad neemt deze situatie mee naar het overleg met de partners in de binnenstad (het ‘Pact van de binnenstad’). Daarin zit onder andere een vertegenwoordiging van Centrummanagement en van Centrum Weert Promotion (de binnenstad ondernemers). Of incidentele verplaatsing van de weekmarkt naar de winkelstraten in de toekomst vaker mogelijk is, wordt besproken met de partners. Tijdens het overleg met de marktcommissie komt dit punt eveneens aan de orde.

De gemeente gaat aan de slag met de opgedane leermoment en zal daar scherp op toezien.