Verhuizing Tiendschuur

Vandaag startte de verhuizing van alle aanwezige museumstukken uit museum De Tiendschuur. De collectie wordt naar het gemeentedepot en enkele andere bewaarplaatsen gebracht. Museum De Tiendschuur aan de Recollectenstraat in Weert wordt net als enkele andere gemeentelijke panden verkocht. Het museum is vanaf 1 mei 2015 voor het publiek gesloten.

Het pand wordt nu weer in oude staat hersteld. Zo is er een expositiewand weggehaald, waarachter een oude schouw zit. Dit maakte onderdeel uit van de woonkamer van de burgemeester.

Gebouw met historie
De Tiendschuur is vanaf begin 1900 tot 1954 burgemeesterswoning. Daarna is het tot 1960 in gebruik als ‘officierstehuis’ voor de militairen van de Van Hornekazerne, later is het noordelijk deel kantoor van de firma Nering Bögel. In 1965 wordt de familie Smeets (van drukkerij Smeets) eigenaar van het pand. In 1969 koopt de gemeente het gebouw en volgt er een grote verbouwing, zodat het woongedeelte weer kan fungeren als burgemeesterswoning. In 1972 wordt het gedeelte met de entree aan de Recollectenstraat in gebruik genomen als expositieruimte moderne kunst. Eind jaren ’70 krijgt het gehele pand de functie van museum. De naam ‘De Tiendschuur’ verwijst ernaar dat op de plek ooit een middeleeuwse schuur heeft gestaan voor de opslag van de tienden (belasting van de boeren die ‘een tiende’ van hun oogst afstonden als belasting ‘in natura’ aan de kasteelheer).

Open dag gemeentelijke panden
Nu het gebouw leeg wordt geruimd komt de monumentale pracht van de Tiendschuur nog beter tevoorschijn. Op zondag 5 juli 2015 is er van 13.30 tot 15.30 uur een open dag voor geïnteresseerde, mogelijke kopers. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden bij Witte & Verheul Makelaars uit Weert. Tevens is er op 5 juli een open dag van 13.30 tot 15.30 uur bij het voormalige pand van Punt Welzijn aan de Maasstraat 28.

Foto: Gemeente Weert