Aanleg geluidsscherm

Vrijwel direct na de bouwvakvakantie van de regio Zuid wordt gestart met de aanleg van een geluidsscherm langs de Ringbaan-Noord bij Boshoven.

Het plan is al geruime tijd in voorbereiding en de gemeente heeft een aanbesteding gedaan. Op 2 juli j.l. heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Strukton Infratechnieken B.V. kwam als goedkoopste uit de bus, en zij mogen het geluidscherm langs de Ringbaan-Noord aanleggen voor 450.000 euro. Bovenop dit bedrag heeft de gemeente nog 30.000 euro gereserveerd voor de groenvoorziening en onvoorziene kosten.

In 2013 waren er al plannen om een geluidsscherm aan te leggen. De werkzaamheden liepen vertraging op omdat buurtbewoners protest aantekenden. De gemeente had namelijk het voornemen om de doorsteek naar de Gouverneurlaan op te heven en een nieuwe doorsteek te maken ter hoogte van de Maesenburg. Er werd een klankbordgroep opgericht waaruit bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor de doorsteek aan de Maesenburg. Ter hoogte van de oversteek naar de Gouverneurlaan wordt nu een opening gecreëerd in het geluidsscherm.

Foto: Google Streetview