Woensdag werd tijdens de raadsvergadering in het stadhuis gepraat over de realisatieovereenkomst tussen de CZW (Centrale Zandwinning Weert) en de gemeente. Kort gezegd houdt deze overeenkomst in dat CZW een vergunning krijgt voor het afgraven van een extra stuk bij ‘t blauwe meertje. In ruil daarvoor betaalt CZW de aanleg van o.a. een recreatiestrand, een duikplas en een visoever met de daarbij behorende voorzieningen. Ook moet de CZW zorg dragen voor de natuurcompensatie.

Tijdens de raadsvergadering werden de wensen en bedenkingen geuit ten opzichte van de overeenkomst. Deze overeenkomst heeft voor- en tegenstanders. Voorstanders, waaronder duikvereniging de Peddemoeek, duikteam Nederweert en duikteam Budel spraken over de kansen die het voor hen en Weert biedt in de toekomst. Ook een Weertenaar had spreekrecht aangevraagd om aan te geven dat er behoefte bestaat voor recreatie in de natuurlijke omgeving. Tegenstanders, waaronder de Ecologische Werkgroep Weert Zuid had ook spreekrecht aangevraagd. Net als stichting Groen Weert en Natuur- en milieufederatie Limburg vinden zij dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de natuur.

Naar aanleiding van de discussie diende D66 een motie in die het college van B&W opdraagt de (concept)-realisatieovereenkomst nu nog niet te ondertekenen en uit te stellen tot oktober 2015. Verantwoordelijk wethouder van Eersel schorste vervolgens de vergadering om in beraad te gaan. Er werd gekeken wat de schade en financiële consequenties zouden zijn als de besluitvorming zou worden uitgesteld. Uiteindelijk besloot Van Eersel om het besluit over de realisatieovereenkomst uit te stellen tot oktober.

Wethouder van Eersel gaat nu eerst onderzoeken of er een alternatief plan mogelijk is waarbij recreatief gebruik mogelijk is en de natuurontwikkeling geborgd blijft en de bedrijfszekerheid van CZW niet in gevaar komt. Intussen wordt op 15 juli een klankbordgroep opgestart met betrokken partijen, waaronder de gemeente Weert, Provincie Limburg, omwonenden, duikverenigingen, jeugd uit Weert, Hengelsportvereniging St. Petrus, Ondernemersvereniging IJzeren Man, Ondernemersvereniging Lozerweg, VVV Weert, Natuur- en milieufederatie Limburg, Ecologische werkgroep Zuid en Stichting Groen Weert.

De wethouder gaf aan zoveel mogelijk draagvlak te willen creëren voor de toekomstige plannen. Men zal hier rekening moeten houden met de wensen en bedenkingen van zowel de voor- en tegenstanders van het recreatief gebruik van ‘t blauwe meertje. De gemeenteraad was complimenteus richting de wethouder over de beslissing om het besluit uit te stellen. De raad hoopt op een plan dat aan zoveel mogelijk wensen kan voldoen en er naast recreatie ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de natuur.

11 REACTIES

 1. Besluitenloosheid en daardoor weer een strop van miljoenen dat hangt er ons als burger weer boven het hoofd, een kans die nooit meer terug komt beste bestuurders om eens iets terug te doen voor de burgers van Weert. GRIJP DIE KANS en denk nou eens voor een keer aan de burger en niet aan ondernemers en organisaties. Creëer hier iets moois waar iedereen iets aan heeft ook voor de burger die geen 17.50 euro heeft voor het klim bos of nog meer voor een paar rondjes skibaan. Creëer hier een stukje Weert voor de weertenaar.

 2. En zo vergaderen we weer verder zonder acties.. kom op Weert; ga nu eens iets doen ! We wachten al veel te lang op besluiten. Je kan het toch nooit met iedereen eens zijn, compenseer de milieumensen dan met wat extra te behouden bomen langs de N280.

 3. Als ze eens een volksraadpleging hielden, maar dan wel onder alleen maar inwoners van de gemeente Weert over die plas. Maar ja, wie gaat er dan straks nog naar De IJzeren Man?

 4. Normaal ben ik niet voor uitstel maar hier is dat het slimste.

  Even wachten heeft geen gevolgen voor CZW. De aanvraag van een nieuwe vergunning kan al beginnen.

  De grond die afgegraven wordt is van ons allemaal. CZW verdient hier geld aan en doet daarom iets terug zoals het aanleggen en onderhouden van het strand, herstel van natuur enzovoorts. Het is in het belang van iedereen dat daar een zo goed mogelijke deal uitgesleept wordt.

  Zaken die al afgesproken zijn zoals het zwemstrand staan dan ook niet ter discussie. Dat komt er gewoon. Een paar maanden uitstel kan ervoor zorgen dat er een beter plan komt en dat bepaalde partijen niet meteen naar de rechter lopen.

  Het is overigens wel de vraag wanneer het strand open kan gaan. Verwacht wordt dat het strand nu het opgespoten is nog in zal klinken, tot wel 70 cm. Het moet dan weer opgehoogd worden. Ook moet het water eerst geschikt zijn bevonden om in te zwemmen.

 5. Hoe zit het met de (grond)waterkwaliteit? Wordt hier ook onderzoek naar gedaan door een onafhankelijke partij?…ook in het kader van de omput-activiteiten van CZW, met medeweten van gemeente en provincie: CZW baggert voor tientallen miljoenen zand op uit de grond en gooit vervolgens vervuild baggerslib van elders in NL terug, hier verdient men ook nog eens flink aan. Hoop dat dit geen consequenties heeft voor de natuur, recreatie …of erger…de strategische grondwatervoorraden :str

 6. Het blauwe meertje. Toerisme, veel mensen van heinde en ver. Hoe meer hoe beter. Brengt geld in het laadje, denkt men. Allen komen met de auto en bus. File! O ja, dat is waar ook: waar moeten de auto’s allemaal geparkeerd staan? Het gebouw naast de Globe wordt hotel ‘Aod Nebi’ en daar tegenover het hele bos dan maar tegen de vlakte voor het parkeren met veel parkeermeters. Komt men er straks achter dat het toch niet zo’n goed idee is geweest. Met dit parkeer- en entreegeld verzacht je het milieu niet. Cas, je hebt gelijk. En de mooie groene bomen voor zuurstof komen nooit meer terug! Niks meer groenste stad!

 7. In verschillende geslagen putten rond het meer wordt de grondwaterstand doorlopend en de watersamenstelling op gezette tijden gemeten. Ook uit de plas zelf worden watermonsters genomen. Die worden door een derde partij geanalyseerd omdat CZW niet over een eigen laboratorium beschikt. De gemeenteraad krijgt hier jaarlijks een rapport over aangeboden.

  Aan het storten van baggerslib zijn door de gemeenteraad al eisen gesteld in 2011.
  http://weert.sp.nl/nieuws/2011/03/raad-steunt-sp-geen-verontreinigde-grond-in-zandafgraving

  Wat overigens niet wil zeggen dat ik het niet meer kritisch volg. Naar mijn oordeel zijn de waterputten rond de plas niet diep genoeg om alle grondwaterlagen die met het water in de plas in contact komen te bemonsteren. Ook ben ik erg benieuwd naar wat de nieuwe damwanden langs het kanaal met de grondwaterstand met name tussen het meer en het kanaal in gaan doen.

  Tot slot ben ik niet zozeer bezorgd over cmeicaliën die vanuit het baggerslib in het water terecht kunnen komen, meer over voedingsstoffen. Het water is nu extreem voedselarm. Voedingsstoffen betekenen algen (het uitzetten van visvoer trouwens ook) en een verminderde zwemwaterkwaliteit.

 8. Vroeger kon men in Weert zwemmen in natuurwater. Er waren kleedhokjes en ‘horeca’. Toen kwam er aan de oevers een heus zwembad, later zelfs een overdekt zwemparadijs.
  In het natuurbad mocht toen allang niet meer gezwommen worden. Er mocht eerst wel nog gewindsurft worden (maar je mocht niet in het water vallen want er was een zwemverbod). Er waren zelfs ooit waterfietsen en roeiboten.
  Onder druk van de milieufetisjisten werd uiteindelijk ook dit allemaal verboden. Er mocht alleen nog naar gekeken worden (en vissen als je bij de club was).

  Nu is er op datzelfde natuurbad een heuse waterskibaan gerealiseerd. Het buitenzwembad is enkele jaren terug gerenoveerd, er is een speeltuin en klimbos. Geweldig! Een boost voor de recreatie en toerisme in Weert. Bij voldoende bezoekers wordt e.e.a. misschien nog wel rendabel en hebben we al dat geld wat er door de jaren heen in is gestopt een keer goed besteedt.

  Vervolgens wordt er letterlijk om de hoek een zandafgraving omgeturnd tot een natuurbad… misschien wel met waterfietsen en roeiboten, kleedhokjes en horeca… goed beleid, alleen funest voor de IJZEREN MAN.

Comments are closed.