Start bouw langs moskee

De gemeente Weert heeft een koopovereenkomst gesloten met Wonen Limburg voor de bouw van 18 appartementen aan de Graafschap Hornelaan. Dat betekent dat de bouw van start kan gaan.

Het project had oponthoud gehad door een rechtszaak met de Moskee die reeds gevestigd is langs het bouwterrein. Het bestuur van de moskee was het niet eens met de bouwplannen en tekende bezwaar aan. De Moskee kreeg gelijk en op last van de Raad van State werd het project vervolgens uitgesteld.

Het bouwplan voldoet nu aan de wettelijke eisen. Door de aanpassing van het bouwplan is ook de oppervlakte van de te verkopen kavel gewijzigd. Een mazzeltje voor de gemeente Weert. Deze aanpassing betekent extra inkomsten van circa 50.000 euro voor de gemeentelijke grondexploitatie.

Inmiddels is men al gestart met de aanleg van 36 parkeerplaatsen en een toegangsweg. Het gaat om een gezamenlijke toegangsweg vanuit de Graafschap Hornelaan naar de moskee en het toekomstige wooncomplex.

Wonen Limburg kan daarna beginnen met de bouw van de appartementen. Het betreft sociale huurwoningen die liggen tussen de “aftoppingsgrens” en de “liberalisatiegrens*”.

* Wat is de liberalisatiegrens:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vrije-sector-huurwoning