Uitbater stopt met PvL

Archieffoto WdG - Poort van Limburg

Het zalencentrum in de Poort van Limburg kan op zoek naar een nieuwe exploitant. De huidige uitbater, Bert Nelissen, heeft besloten om het huurcontract niet meer verlengen.

Nelissen merkt dat de Poort van Limburg een financieel zwaargewicht is. Maar er zijn tal van redenen die tot dit besluit hebben geleid. Hij benadrukt dat het geen faillissement betreft en hij wil zijn aandacht weer volledig vestigen op zijn Gruyter, Oude Markt en Weerter Bazaar. Het huurcontract loopt per 1 augustus af. De evenementen nadien gepland staan wil hij graag nog ondersteunen, maar daarna wil hij er graag mee stoppen. Hij heeft dit ook te kennen gegeven aan het college van burgemeester en wethouders.

Lindeboom Bierbrouwerij B.V. is de hoofdhuurder van het zalencomplex. Zij nemen na beëindiging van het huurcontract samen met de huidige exploitant de tijd om een nieuwe exploitant te vinden. Lukt dat niet dan blijft de toekomst van de Poort van Limburg nog in het ongewis.

Zolang de zoektocht naar een nieuwe uitbater loopt, is het geheel ‘de Bistro en de zalen’ gewoon normaal geopend en te reserveren.
Openingstijden en verdere informatie via www.poortvanlimburg.nl