Verbouwing stilgelegd

Bij een reguliere bouw- controle door de gemeente zijn asbesthoudende leien aangetroffen in de grond bij de voetbalclub Laar. Het gaat om het gebied waar nu bouwwerkzaamheden plaatsvinden voor de nieuwe kleed- en doucheruimtes. Het terrein is afgezet met bouwhekken en wordt gemarkeerd zodat duidelijk is dat er asbest aanwezig is.

Personeel van een asbestsaneerder is in beschermende pakken aanwezig om de met asbest verontreinigde grond af te dekken. Dit in afwachting van een sanering. Deze maatregel wordt genomen om verspreiding van asbest te voorkomen.

Geen gevaar voor volksgezondheid
De aangetroffen stukken asbest zijn groter dan 1,6 cm, het gaat niet om fijne deeltjes. Met de getroffen maatregelen is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De voetbalclub en de directie van een nabij gelegen basisschool zijn van de vondst op de hoogte gebracht. De ouders van de schoolkinderen zijn via een brief geïnformeerd. De voetbalclub gebruikt de voorzieningen nu niet vanwege de zomervakantie.

Melding en sanering
De vondst van asbest is volgens protocol gemeld bij de provincie. De provincie is het bevoegd gezag volgens de wet bodembescherming. Zij bepalen welke maatregelen genomen worden om verspreiding van asbest te voorkomen. Vrijdag 10 juli ontvangt de provincie van de gemeente een plan van aanpak, opgesteld door een adviesbureau, met een voorstel voor de sanering van het getroffen gebied.