Aandacht voor Swinnen

De gemeente helpt vlees- verwerkingsbedrijf Swinnen op dit moment actief met een verplaatsing uit de wijk Leuken. Dat blijkt uit antwoorden op een brief die de SP onlangs stuurde aan het College van B&W. Ook voert de gemeente regelmatig controles uit rond het bedrijf en waar nodig worden waarschuwingen of boetes uitgedeeld.

De controles vinden één a twee keer per week plaats op verschillende tijdstippen. Daarbij wordt met name gelet op foutparkeren en de verkeersveiligheid aldus de gemeente in haar brief. Schade aan stoepen en straten kan trouwens op het bedrijf verhaald worden.

Enkele maanden geleden ging de SP de wijk in en belde in de omgeving huis aan huis aan omdat er steeds meer klachten van bewoners kwamen. De gemeente bevestigd dat beeld. In 2013 kwamen er zes klachten binnen, vorig jaar tien. Dit jaar staat de teller na zes maanden al op zeven. Het wordt dus drukker rond het bedrijf en er gaat vaker iets mis. Twee keer heeft de gemeente het bedrijf ‘bestuursrechtelijk aangeschreven op het niet naleven van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.’

Een geruststelling is de biomassa installatie. Hier wordt geen hout in vergist, slechts verbrand. Dat brengt in verhouding tot een vergistingsinstallatie een stuk minder risico’s met zich mee. In ieder geval geen ontploffingsgevaar of een ander gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan bij het opstarten van de installatie rook en de geur van verbrand hout vrijkomen.

De SP is op zich tevreden met de antwoorden. Fractievoorzitter Jeroen Goubet: ‘De gemeente is zich bewust van de overlast en controleert ook. Er worden boetes uitgeschreven. Blijven melden heeft dus zin en bij deze de oproep om dat dan ook steeds te blijven doen. De echte oplossing is natuurlijk verplaatsing. Daar is iedereen, de bewoners, het bedrijf de gemeente en de politiek het over eens. Het is een geldkwestie. Wij zullen er in ieder geval bovenop blijven zitten zodat het snel gaat gebeuren.

De SP zal de bewoners in de buurt persoonlijk informeren over de antwoorden die ze kreeg van de gemeente.