Nieuwe reinigingsdienst

De gemeente Weert en Van Gansewinkel starten per 1 september met het samenwerkingsverband ‘Reinigingsdienst Weert’.

Met de nieuwe samenwerking is de afvalrecycler verantwoordelijk voor een groot aantal reinigingsactiviteiten binnen de gemeente. Beide partijen werken de komende tien jaar samen aan een kwalitatieve dienstverlening en willen gelijktijdig een kostenbesparing realiseren. Tevens is de gemeente door de samenwerking minder kwetsbaar bij het uitvoeren van werkzaamheden. Van Gansewinkel verzorgt op dit moment al de inzameling van alle huishoudelijk, rest- en gft-afval voor de gemeente Weert.

“We hebben gezocht naar een partner die ons het beste kan ondersteunen in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Van Gansewinkel ondersteunt ons op dit moment al op het gebied van gemeentelijk afvalbeheer en wij kijken uit naar deze uitbreiding van onze samenwerking”, aldus wethouder Harrie Litjens. “Met deze samenwerking profiteert de gemeente van de schaalgrootte van Van Gansewinkel wat voor de inwoners met name in de uitvoering merkbaar wordt. Een goed voorbeeld hiervan is dat de straten vaker geveegd en kolken vaker gereinigd worden.” De Reinigingsdienst Weert opereert vanuit de gemeentewerf en de milieustraat waar de inwoners van Weert en Nederweert met de Weerterlandpas terecht kunnen. De gemeente blijft daarbij ook het aanspreekpunt voor inwoners met vragen, meldingen of klachten.

Reinigingsdienst Weert
Van de gemeente worden 25 medewerkers gedetacheerd bij de nieuwe Reinigingsdienst. Reinigingsdienst Weert heeft als doel de dienstverlening voor de inwoners te optimaliseren waarbij een schoon openbaar gebied en de veiligheid en volksgezondheid van de inwoner centraal staan. De gemeente gaat daarbij gebruik maken van de kennis en kunde die de afvalinzamelaar en -recycler door de dagelijkse uitvoering in 69 Nederlandse gemeenten heeft opgebouwd.

“Naast de inzameling van het huishoudelijk, rest- en gft-afval wat we op dit moment al doen voor de gemeente wordt ons takenpakket met deze samenwerking verder uitgebreid”, aldus Hubert Baardemans, directeur van Van Gansewinkel Overheidsdiensten. “Wij zijn trots op het vertrouwen dat de gemeente Weert met deze uitbreiding in onze dienstverlening uitspreekt en gaan de komende jaren gezamenlijk aan de slag om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”

In het uitgebreide takenpakket van de Reinigingsdienst Weert vallen onder andere straatreiniging, gladheidbestrijding, ongediertebestrijding, kolkenreiniging, beheer van het straatmeubilair en een storingsdienst voor de continuïteit en garantie van de dienstverlening buiten de reguliere werktijden. Het toezicht op de uitvoering van het werk, blijft bij de gemeente.

Proces zorgvuldig doorlopen
De gemeenteraad is op 25 maart 2015 akkoord gegaan met de aanpassing van de uitvoerende taken van de afdeling Openbaar Gebied. Naast de overeenkomst tot de samenwerking in de Reinigingsdienst Weert, is een aantal resterende uitvoerende taken ook belegd bij aannemers. Een deel van het personeel van de gemeente komt in dienst van die aannemers. De dienstverlening naar de inwoners én de zorg voor de medewerkers heeft daarbij steeds centraal gestaan.