'Wonen boven de Munt'

Wonen Limburg, het RICK, Punt Welzijn en de gemeente Weert sluiten een intentieovereenkomst over de toekomst van de bovenverdiepingen van het Muntcomplex. Daarmee start een onderzoek om het RICK en De Roos (onderdeel van Punt Welzijn) te verhuizen naar een andere locatie in Weert. Vervolgens kan de gemeente haar deel van het Muntcomplex verkopen, met uitzondering van het Munttheater, zodat hier mogelijk goedkope huurwoningen voor 1- en 2-persoons huishoudens en jongeren worden gerealiseerd door Wonen Limburg.

Wethouder Frans van Eersel: “Aan dit soort woningen is in Weert behoefte. Het past ook in de Visie op de binnenstad, waarin is vastgelegd dat wonen op de verdiepingen in het centrum wordt gestimuleerd. Zo willen we komen tot meer levendigheid in de binnenstad ook buiten winkeltijden. Daarnaast is in het coalitieprogramma ‘Kiezen met visie’ afgesproken dat er bezuinigd wordt op het RICK en Punt Welzijn.”

De komende maanden gaan de partijen samen de technische en financiële haalbaarheid onderzoeken. Wonen Limburg, het RICK, Punt Welzijn en de gemeente Weert willen samen komen tot een win-win situatie. Van Eersel: “We gaan bekijken of RICK en De Roos in leegstaande panden in de stad kunnen worden gevestigd. Hiermee kunnen hun huisvestingskosten flink omlaag. Daarnaast past dit plan ook in de beleidsvisie van Wonen Limburg.”

Bezuiniging
De gemeente heeft een bezuinigingstaakstelling en wil een deel van haar vastgoed verkopen. Als eigenaar van een deel van het Muntcomplex zijn er plannen om een gedeelte hiervan te verkopen. Het gaat om de verdiepingen waar de instellingen RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en dienstencentrum/ouderensociëteit De Roos gevestigd zijn. Vanwege toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen zijn veranderingen te verwachten in de opzet van RICK en De Roos en dus in hun huisvesting. Ontwikkeling van woonruimte in het Muntcomplex biedt kansen voor het RICK en De Roos om elders in de stad panden te vinden die beter passen bij hun toekomstige functie. Op een plek die beter toegankelijk en beter zichtbaar is. Dit wordt meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Behoefte aan goedkope woonruimte
Er is in Weert behoefte aan meer kleine, goedkope woonruimten. Dat blijkt uit de toegenomen vraag voor tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen zoals jongeren, mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang, verblijfsvergunninghouders, arbeidsmigranten en mensen die in een crisissituatie snel een woning nodig hebben. Het gaat hier om goedkope huurwoningen voor 1- en 2-persoons huishoudens. Omdat het naar verwachting een tijdelijke piek in de vraag naar woonruimte betreft, geeft Wonen Limburg de voorkeur aan het aanpassen van bestaande panden of het toepassen van innovatieve woonconcepten in plaats van nieuwbouw.