Vragen D66 over Cwartier

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert heeft onlangs een brief gestuurd aan het College om aandacht te vragen voor de situatie rond Cwartier. D66 ondersteunt deze vragen volledig, zo meldt de politieke partij via hun website.

In het voorjaar heeft D66 tegen de overeenkomst gestemd tussen Cwartier en de gemeente Weert. Een herontwikkeling van Cwartier met extra meters winkel- en kantoorruimte zou onherroepelijk ten koste gaan van de rest van de binnenstad, aldus D66. Er is, door de gunstige huurprijzen, sprake van oneerlijke concurrentie. “Dit werd toen door het college van B&W weggewuifd: er was, naast Punt Welzijn en – tijdelijk – het archief, slechts ruimte voor innovatieve concepten. De brief van KHN, afdeling Weert, geeft aan dat onze vrees voor oneerlijke concurrentie mogelijk terecht was”, zo stelt D66 Weert.

D66 Weert heeft een aantal vragen aan het College gesteld. Deels zijn dit dezelfde vragen als Koninklijke Horeca Nederland:

  • in de overeenkomst die u heeft gesloten met Cwartier heeft u voorwaarden opgenomen waaraan toekomstig te vestigen detailhandel moet voldoen. Voor wat betreft de horeca legt u slechts de beperking op dat deze niet groter mag zijn dan 400m2 en geen uitgaanshoreca. Waarom zijn er aan de horeca geen concepteisen gesteld zoals aan detailhandel? Wanneer is horeca een innovatief concept?
  • bent u het met D66 eens dat er sprake is van oneerlijke concurrentie doordat in Cwartier lagere huurprijzen gevraagd worden, die mogelijk gemaakt worden door de gemeentelijke ondersteuning van C’wartier?
  • in artikel 4.4. van de overeenkomst tussen gemeente en Cwartier staan diverse criteria genoemd waaraan nieuwe detailhandel moet voldoen. Wie toetst deze criteria en welke actie (sanctie) wordt ondernomen als het nieuwe concept niet aan deze voorwaarden voldoet?
  • Dezelfde vraag voor de verhuur van kantoorruimte. Wie toetst en op basis waarvan?
  • Per 1 september vestigt Veilig Verkeer Nederland zich in Cwartier. Wat is zo vernieuwend aan dit concept dat deze organisatie zich mag vestigen in Cwartier. Of wordt hier gekozen voor goedkope kantoorruimte, terwijl er in Weert voldoende leegstaat aan marktconforme prijzen?
  • Klopt het dat een bedrijf dat is gevestigd in Perron C. voornemens is te verhuizen naar Cwartier omdat de huurprijs daar goedkoper is? Wat is het standpunt van het College, mocht deze situatie zich daadwerkelijk voor gaan doen?

Cwartier laat zich in de (sociale) media stevig uit over deze kwestie, zo zegt D66. De teneur: andere ondernemers moeten niet zeuren, ze moeten zelf bij hun pandeigenaren ook maar lagere huurprijzen bedingen.D66 is van mening dat dit stevige uitlatingen zijn voor een organisatie die veel gemeentelijke ondersteuning heeft ontvangen. Het polariseert ook onnodig in een tijd dat de halve binnenstad leegstaat.

Wat is het standpunt van het College van B&W over uitlatingen van Cwartier over de kritiek op hun vestigingsbeleid? Het college van B&W komt binnenkort met een antwoord.