Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met verkeersmaatregelen op de St. Jozefslaan.

Het actiecomité ‘Stop St. Jozefslaan Racebaan’, de Brede School Markeent en de gemeente Weert hebben samen een ontwerp opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren ter hoogte van de school. In het ontwerp staan het verbeteren van het zicht voor de verkeersdeelnemers en het verlagen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer centraal. De kosten van de maatregelen bedragen € 60.000-. Op 1 oktober 2015 neemt de gemeenteraad een besluit.

De verkeersdeelnemers komend vanuit de Victor de Stuersstraat hebben door de aanwezigheid van geparkeerde auto’s en bomen onvoldoende zicht om de verkeerssituatie in de St. Jozefslaan in te schatten. Om het zicht te verbeteren wordt voorgesteld om vijf parkeerplaatsen op te heffen en twee bomen te verwijderen. Daarnaast is in het ontwerp de maximumsnelheid op het gedeelte van de St. Jozefslaan ter hoogte van de school verlaagd naar 30 km/u. Hierbij worden ook extra snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een plateau en drempels toegepast. Om de veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers te waarborgen worden tevens extra voetgangersoversteekplaatsen (Victor de Stuersstraat) en rode fietsstroken (gedeelte van de St. Jozefslaan) aangebracht.

Educatieve maatregelen
Naast de fysieke maatregelen is het ook belangrijk om extra educatieve maatregelen te treffen. Hier kunnen de Brede School Markeent en het actiecomité een belangrijke rol in spelen. Zowel de weggebruikers, de leerlingen en ouders van leerlingen hebben een rol als het gaat om het gewenste verkeersgedrag rond de school.

10 REACTIES

  1. Een goedkopere manier zou zijn om de voorrang situatie te wijzigen op de gehele st Jozefslaan, met het uitzicht verbeteren door het opheffen van parkeerplaatsen kan ik mij wel in vinden die bomen moeten gewoon blijven staan want die hebben door het belemmeren van het uitzicht ook weer een remmende werking. Worden de bomen gerooid dan zal het verkeer komend vanaf de Victor de Stuersstraat (30 KMH zone) vroeger zicht krijgen op de st Jozeflaan en nog wat extra gas gaan geven. En een plus punt zou zijn om ook eens op snelheid en parkeren te gaan handhaven hier in de buurt.

  2. Wat ik me afvraag hoe men aan die 60.000.00 euro komt?
    Het geld is op en er moet flink bezuinigd worden.
    Misschien kan dhr Litjens toveren?

  3. Als je je een beetje verdiept had in de materie, dan had je geweten dat de achteringang van de school al vanaf het begin dat het gebouw gebruikt wordt als in- en uitgang voor de kinderen dient. Maar hoe denk je daarmee het probleem van de drukke en gevaarlijke St. Jozefslaan op te lossen? Sommige kinderen moeten deze straat vier keer per dag oversteken, gewoon vanwege het feit dat ze aan de andere kant van de straat wonen.

    Ook goedemorgen, ondernemer!!!

  4. Als er bomen ter sprake komen zijn er inderdaad altijd van die lieden die blijkgeven van een ondeskundig gevormde mening. Net zoals laatst met die bomen tussen Weert en de Kelperbrug. Deze lieden probeerden ons wijs te maken dat het om 400 bomen ging terwijl het om ongeveer de helft ging.

Comments are closed.