Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met verkeersmaatregelen op de St. Jozefslaan.

Het actiecomité ‘Stop St. Jozefslaan Racebaan’, de Brede School Markeent en de gemeente Weert hebben samen een ontwerp opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren ter hoogte van de school. In het ontwerp staan het verbeteren van het zicht voor de verkeersdeelnemers en het verlagen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer centraal. De kosten van de maatregelen bedragen € 60.000-. Op 1 oktober 2015 neemt de gemeenteraad een besluit.

De verkeersdeelnemers komend vanuit de Victor de Stuersstraat hebben door de aanwezigheid van geparkeerde auto’s en bomen onvoldoende zicht om de verkeerssituatie in de St. Jozefslaan in te schatten. Om het zicht te verbeteren wordt voorgesteld om vijf parkeerplaatsen op te heffen en twee bomen te verwijderen. Daarnaast is in het ontwerp de maximumsnelheid op het gedeelte van de St. Jozefslaan ter hoogte van de school verlaagd naar 30 km/u. Hierbij worden ook extra snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een plateau en drempels toegepast. Om de veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers te waarborgen worden tevens extra voetgangersoversteekplaatsen (Victor de Stuersstraat) en rode fietsstroken (gedeelte van de St. Jozefslaan) aangebracht.

Educatieve maatregelen
Naast de fysieke maatregelen is het ook belangrijk om extra educatieve maatregelen te treffen. Hier kunnen de Brede School Markeent en het actiecomité een belangrijke rol in spelen. Zowel de weggebruikers, de leerlingen en ouders van leerlingen hebben een rol als het gaat om het gewenste verkeersgedrag rond de school.