Exact een jaar geleden kwam het Actieteam Stop de St.Jozefracebaan in actie tegen de verkeersonveilige situatie bij Brede school Markeent aan de St. Jozefslaan. Ouders, omwonenden en leerkrachten van de school waren de talloze bijna-ongevallen en regelmatige ongevallen op het kruispunt St. Jozefslaan – Victor de Stuerstraat spuugzat.

Een bijna ongeval met een 4-jarig meisje was de druppel en er werd actie gevoerd. Met een handtekeningenactie hebben 2300 mensen hun steun gegeven aan de actie. Deze handtekeningen zijn vorig jaar aangeboden aan de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert en als gevolg van een ingediende motie heeft de gemeenteraad toentertijd ook aangegeven dat de verkeerssituatie bij de school veiliger moet.

Na dit akkoord is een samenwerkingstraject gestart tussen de gemeente en het actieteam. In deze samenwerking zijn wederzijdse ideeën besproken en is in gezamenlijkheid een verbeterd verkeersplan opgesteld. Wethouder Litjens was nauw betrokken bij deze samenwerking en op 1 oktober j.l. heeft ook de gemeenteraad ingestemd met het voorgestelde verbeterplan voor de St.Jozefslaan.

Het actieteam kijkt terug op een intensief jaar waarin de veiligheid voor de naar school gaande kinderen de drijfveer was. Het actieteam is uiterst tevreden over de samenwerking met de gemeente Weert. In een reeks van open gesprekken hebben beide partijen constructief nagedacht over verbetering van de verkeersveiligheid. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.