De leden van ROOD Weert, de jongeren van de SP, hebben donderdag actie gevoerd tegen het minimum jeugdloon. Bij de actie werd gebruik gemaakt van een spandoek en fakkels.

Een werknemer van 23 jaar en ouder heeft bij een 40-urige werkweek recht heeft op het minimumloon van €8,70 bruto per uur terwijl een collega van 18 die precies hetzelfde werk doet genoegen moet nemen met minder dan de helft, namelijk €3,95. Een 18-jarige die fulltime werkt verdient slechts € 686 en komt daarmee zo’n €300 onder de armoedegrens uit, en dat terwijl jongeren tussen de 18 en 23 jaar wel al vaak geconfronteerd worden met volledige vaste lasten.

Ook in Weert komen deze situaties voor en de jongeren van ROOD kwamen op voor deze Weertenaren. Men vindt het onacceptabel dat iemand die (fulltime) werkt in armoede moet leven. Op landelijk niveau wordt hiervoor al actie gevoerd door ‘Young and United’. ROOD wil dit signaal ook op gemeentelijk niveau laten horen en daarom werd er actie gevoerd. Door de SP werd een motie ingediend die het college van B&W opdroeg om jongeren die werken voor de gemeente Weert (in dienst, of via uitzendorganisaties, payroll of andere inleenconstructies) het minimumloon in plaats van jeugdloon te betalen en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in de begroting 2016.

Vanuit de gemeenteraad en het college was sympathie voor de actie van ROOD Weert en de motie werd dan ook aangehouden.