Ander weekend triathlon

De volgende editie van de Stadstriathlon zal niet meer plaatsvinden tijdens een winkelzondag. In Weert. De afgelopen editie vond plaats tijdens de winkelzondag van mei toen ook de Italiaanse Dag en Streetball Masters werden georganiseerd.

Tijdens de evaluatie had Centrum Weert Promotion aangegeven de combinatie van Stadstriathlon en koopzondag niet optimaal te vinden. Tevens blijkt uit het evaluatierapport dat de onderlinge communicatie tussen CWP en de organisatie van de triatlon beter kon. Hierover hebben beide partijen inmiddels al vervolg afspraken gemaakt.

Hoewel de Stadstriathlon sportief gezien een geslaagd evenement was, is ook bij dit evenement de afhandeling van het verkeer een aandachtspunt. De betrokken hulpdiensten en Stichting Stadstriathlon Weert hebben ervaren dat alle verkeersmaatregelen een aanzienlijke impact hebben op de infrastructuur. De combinatie met andere evenementen zoals de Color Fun Run en de weekmarkt op de zaterdag zorgen voor extra druk.

Een uitgebreid bordenplan en inzet van circa 70 verkeersregelaars resulteerde niet altijd in een optimale situatie. Dit is niet in alle gevallen te wijten aan de bebording, maar ook aan de houding van de weggebruikers, zo staat in het document. Aandacht voor de rol, bescherming, informatievoorziening en uitrusting van de vele verkeersregelaars is een aandachtspunt voor de volgende editie.

Voor de editie 2016 heeft de organisatie van de Stadstriathlon aangegeven in overleg te zijn met de atletiekbond om te bekijken of de datum en parcours voor 2016 aangepast kan worden en door de (verkeers)knelpunten kunnen worden verminderd en/of weggenomen.

Vooralsnog staat de Stadstriathlon van 2016 gepland op vrijdag 10 juni, zaterdag 11 juni en zondag 12 juni. Dit valt dus niet meer op de laatste zondag van de maand waarop de winkelzondag staat gepland.