Verplaatsing straalbedrijf

Tijdens de behandeling van de realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en de Centrale Zandwinning Weert (CZW) in de raadsvergadering van 1 oktober kondigde wethouder Frans van Eersel aan dat er op korte termijn informatie naar buiten zou komen over belangrijke ontwikkelingen in dit gebied. Na ruim 20 jaar is een belangrijke stap gezet om het Straalbedrijf Gebroeders Cuijpers aan de Lozerweg door middel van kavelruil te verplaatsen. Inmiddels zijn de overeenkomsten door de familie Cuijpers getekend en heeft ook Gedeputeerde Staten ingestemd met de deal.

Op 13 oktober 2015 heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ingestemd met de door Stichting Ark Natuurontwikkeling voorgestelde kavelruil en verplaatsing van het Straalbedrijf Cuijpers te Weert. Door de kavelruil komen gronden beschikbaar voor natuur, recreatie, verbetering van de landbouwstructuur en afwerking van de zandwinning.

20 jaar
Het bedrijf is gegroeid op een plek in het buitengebied, die zowel voor het bedrijf als voor de ontwikkeling van landbouw en natuur, erg ongelukkig is. Er wordt -met tussenpozen- al 20 jaar gesproken over bedrijfsverplaatsing. Het is Stichting Ark Natuurontwikkeling (optredend als partner/intermediair van de provincie) recent gelukt met de familie Cuijpers, Provincie en gemeente overeenstemming te bereiken over een grondruil en bedrijfsverplaatsing.

Onderdeel van de overeenkomst is de verhuizing van het straalbedrijf naar de voormalige ‘VBI-locatie’ aan de Lozerweg 74. Daarmee blijven 180 arbeidsplaatsen behouden voor Weert en heeft Straalbedrijf Cuijpers meer ontwikkelingsmogelijkheden.

Gebiedsontwikkeling
Met de kavelruil wordt het oude bedrijfsterrein gelegen bij de bijzondere natuurparel ‘De Kruispeel’ omgezet naar natuur. De locatie is een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert-Kempen~broek. Met deze gebiedsontwikkeling ontstaat maatschappelijke meerwaarde op meerdere vlakken door samenhang te creëren tussen economische dragers (bedrijvigheid, vrijetijdseconomie, landbouw) en een passende omgeving (bedrijventerrein, haventerminal, recreatieobjecten, natuurterreinen en agrarische gronden) in een onderling afgestemde inrichting.

Afronden zandwinning
Ook kan de beoogde afronding van de zandwinning met recreatieve inrichting in gang komen. Op 13 oktober heeft B&W ingestemd met de realisatieovereenkomst met CZW en wordt het mogelijk om de maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Het gaat daarbij onder ander over de realisatie van bos- en natuurontwikkeling, een dagstrand, een duikplas en een voorziening voor outdooractiviteiten.