Oplossingen Maaseikerweg

Het kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan ongeveer twee jaar geleden opnieuw ingericht. Na de ingebruikname van de splitsing zijn er fouten aan het licht gekomen, waaronder dat er ter weinig ruimte is voor motorvoertuigen om fietsers te passeren en dat de zogeheten bochtstraal voor vrachtwagens en bussen te krap is.

Nadien er naar aanleiding van klachten besloten dat het verkeerspunt opnieuw moet worden aangepast. Met de omwonenden van de huidige T-splitsing, het Buurtschap Moesel 1 en de wijkraden Moesel en Graswinkel heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden.

Inmiddels heeft de gemeente twee voorstellen uitgewerkt. De eerste oplossing is een aangepaste T-splitsing met ruime middengeleiders. Uit onderzoek blijkt dat dit de meest verkeersveilige en goedkoopste oplossing is.

Op verzoek van de wijkraden is er ook een ontwerp met een rotonde uitgewerkt. Een rotonde met een vrij liggend fietspad heeft ruimte nodig en daarom is er alleen een punaiserotonde, oftewel een microrotonde inpasbaar. Deze oplossing is minder verkeersvriendelijk en duurder.

De kosten voor aanleg van een T-splitsing met brede middengeleiders zijn geraamd op € 175.000,-. De kosten voor de aanleg van het alternatief (punaise rotonde met vrij liggend fietspad) zijn geraamd op € 297.5OO,-.

Het college van B&W heeft de twee voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad zal nu op 16 december 2015 een beslissing moeten nemen over welke oplossing gerealiseerd moet worden.

Bekijk de schetsontwerpen.