Bieb Stramproy blijft open

De bibliotheek in Stramproy blijft open, zo is donderdag tijdens de begrotingsbehandeling duidelijk geworden.

Onlangs werd via de dorpsraad van Stramproy een plan gepresenteerd dat zij samen met het Bibliocenter hadden opgesteld. De kern van dit plan was dat de bieb in Stramproy behouden blijft als volwaardige voorziening, met inzet van vrijwilligers.

Er dreigde een sluiting van de bibliotheek vanwege de bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren. Er moest met name bezuinigd worden op de personele kosten. De dorpsraad betreurde dat de professionele krachten zonder baan komen te zitten. “Zij hebben immers al jaren heel goed werk verzet”, aldus de dorpsraad. Nu de locatie in zij geheel dreigde te sluiten werd een alternatief voorgelegd.

Met de inzet van vrijwilligers kan alsnog een bezuiniging worden gerealiseerd en dus kan ook de bieb open blijven. Donderdag werd tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad positief gereageerd op het voorstel en dus kan de bieb open blijven.