Onderzoek Hertenkamp

De kinderboerderij ‘Het Hertenkamp’ in het IJzeren Man gebied wordt mogelijk geprivatiseerd. Dat betekent dat de gemeente de kinderboerderij wil verkopen aan een andere partij om zo te kunnen bezuinigen.

Hoewel in Weert al diverse geluiden rond gaan over de verkoop en de vernieuwde invulling van de kinderboerderij, blijkt dat de gemeente Weert nog bezig is met een onderzoek. Er wordt onderzocht of het kansrijk is om de kinderboerderij te privatiseren. Het onderzoek is nog niet voltooid en daarom ook de wijze van privatiseren nog niet bepaald.

Tevens wordt er onderzocht of het mogelijk is om de kinderboerderij te combineren met andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld recreatie, sport en horeca. Wanneer het onderzoek gereed is zal het college van B&W eerst een besluit moeten nemen over de verdere uitwerking.

Met de privatiseren wil de gemeente een bezuiniging realiseren. In 2016 moet dit een bezuiniging opleveren van € 10.000 en in 2017 van € 80.000. Dit is dus de opgave waar de gemeente voor staat en waar het onderzoek antwoord op moet geven.

Donderdag werd tijdens de begrotingsbehandeling het behoud van het Hertenkamp besproken. Daarbij motie ingediend voor het behoud van de kinderboerderij. In de motie van Weert Lokaal, D66, PvdA en SP werd het college van B&W opgedragen de bezuiniging uit te voeren zonder dat dit consequenties zou hebben voor het behoud en de laagdrempeligheid van de Kinderboerderij Hertenkamp. Met deze motie werd ingestemd.

Update: De kinderboerderij blijft, weliswaar in commerciële handen maar dan moet dit niet consequenties hebben voor bijvoorbeeld de entreeprijs.