Koninklijke onderscheiding

Foto’s – Uit handen van loco burgemeester Harrie Litjens, kregen de heer Aengevaeren en de heer Looijmans op zaterdag 28 november 2015 een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het patroonsfeest van Schutterij Sint Catharina Stramproy in Zaal van Loon in Stramproy. Beide heren ontvingen de versierselen die horen bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer M.J.M. (Thijs) Aengevaeren, is geboren op 19 februari 1962 in Stramproy en woont in de Sint Jozefstraat 19 in Stramproy.
De heer T.H.W. (Theo) Looijmans, is geboren op 15 augustus 1962 in Geldrop en woont in de Dr. Poelsstraat 10 in Stramproy.

De heer Aengevaeren
Kinder Vakantie Werk Stramproy
De heer Aengevaeren was 26 jaar actief voor Kinder Vakantie Werk Stramproy. Mede door zijn EHBO kennis was hij een belangrijke spil binnen deze vereniging. Dankzij zijn beroepsmatige achtergrond bij de KMS, heeft hij vaak voor verrassende en spannende spelelementen gezorgd voor de kinderen.

Stichting Royer Muziek
De heer Aengevaeren was een van de zeer actieve medeorganisatoren van de ‘Muziekmiddag’. Een muzikaal evenement dat traditioneel door de Royer muziekverenigingen net voor Kerstmis georganiseerd werd voor de mensen uit Stramproy. In 2002 heeft hij de voorzittershamer hiervan overgenomen en met de oprichting van Stichting Royer Muziek heeft hij deze voorzittersrol voortgezet. Het idee om over te stappen van ‘Muziekmiddag’ naar ‘Ut Pleinfeest’ kwam ook van hem. Hij is nog altijd een van de drijvende krachten achter ‘Ut pleinfeest’.

Oud Limburgse Schuttersfederatie
In 2008 trad de heer Aengevaeren toe tot het Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS) bestuur in de functie van federatiesecretaris en is daarmee verantwoordelijk voor de organisatie van het OLS feest. Dit betekent dat hij de schietcommissie, de wedstrijdcommissie en de telcommissie aanstuurt. Daarnaast is hij contactpersoon voor de Provincie Limburg gezien zijn expertise op het gebied van schiet- en milieuomgeving. Hij is ook lid van de vereniging van OLS-buksmeesters en heeft een belangrijke rol gehad in de samenstelling van de Circulaire Wapens en Munitie en de Handreiking Traditioneel Schieten van de Provincie Limburg.

Schutterij Sint Catharina Stramproy
De heer Aengevaeren is sinds 1976 lid van de schutterij. Hij was vendelier van 1976 tot en met 1982. Van 1991 tot 2010 was hij bestuurslid en vicevoorzitter. Sinds 1987 is hij buksmeester en zorgt hij ervoor dat alle buksen bij alle oefeningen en wedstrijden schietklaar zijn. De heer Aengevaeren was een van de schutters van het winnende zestal dat in 2005 ervoor zorgde dat Sint Catharina Stramproy het OLS in 2006 mocht organiseren.

De heer Looijmans
Kinderboerderij ’t Bèèle-Erfke
Meer dan 12 jaar lang was de heer Looijmans beheerder van het ‘Bèèle-Erfke’ in Stramproy. Het is vast en zeker aan zijn inzet te danken dat de huidige kinderboerderij geworden is wat het nu is; een plek waar bijna alle kinderen uit Stramproy, met ouders of grootouders, van tijd tot tijd te vinden waren en zijn.

Grenslandschuttersfeest
Jarenlang heeft de heer Looijmans zich ingezet om het Grenslandschuttersfeest, een schuttersfeest van acht Belgisch Limburgse en acht Nederlands Limburgse schutterijen, gelegen nabij de grens van beide landen, tot een succes te maken. Daarbij heeft hij vele jaren in het bestuur gezeten en de functies vervuld van secretaris / penningmeester.

Aviornis International regio Oost-Brabant
Sinds 1988 is de heer Looijmans met veel enthousiasme voorzitter van Aviornis International, regio Oost-Brabant. Met name in de eerste jaren van zijn voorzitterschap heeft hij zich zeer ingespannen om de vereniging de positie te geven die het nu vervult. De regio telt momenteel 326 leden. Aviornis regio Oost-Brabant heeft een regionale functie en omvat het oostelijk deel van Brabant en het noordelijke deel van Limburg.

Golfbiljart
Vanaf 2005 tot 2011 was de heer Looijmans voorzitter van Golfbiljartclub De Klak in Tungelroy. Deze club is in 2011 opgegaan in Golfbiljartclub Van Loon. Vanaf 2011 is de heer Looijmans voorzitter. Hij vertegenwoordigt de vereniging en zorgt voor een goede saamhorigheid binnen de club. Golfbiljartclub Van Loon is aangesloten bij de landelijke Nederlandse Golfbiljartclub en is ingedeeld bij het district Midden-Limburg.

Schutterij Sint Catharina Stramproy
De heer Looijmans is lid van de schutterij sinds 1985. Na het winnen van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Dieteren in 1985 heeft hij als lid van het OLS comité hard gewerkt aan de organisatie van het OLS in Stramproy in 1986. De heer Looijmans was commandant van de schutterij van 1993 tot 2008. In 1995 was hij oprichter van de exercitiegroep van Sint Catharina. Sinds 1996 organiseert hij binnen de OLS federatie cursussen ‘Oude exercitie’, waarbij hij ook als instructeur optreedt. Toen Sint Catharina in 2005 wederom het OLS won, werd hij vicevoorzitter van de stuurgroep OLS 2006. Sinds 1998 maakt hij deel uit van het bestuur van Schutterij Sint Catharina. In 2000 is hij gekozen tot voorzitter, een rol die hij tot op heden met verve vervult.

Schuttersbond Eendracht Maakt Macht
In 1896 ontstond, op initiatief van Schutterij Sint Job Leuken, de Kantonnale Bond Eendracht Maakt Macht (EMM). De bond EMM maakte zijn statutaire doelstelling, om de samenwerking tussen de schutterijen te bevorderen en het schuttersgebeuren te stimuleren, in alle opzichten waar en groeide zo in de loop van de jaren uit tot een niet meer weg te denken organisatie met 27 aangesloten schutterijen. EMM is daarmee de grootste schuttersbond in Limburg. Sinds 2008 is de heer Looijmans bestuurslid bij EMM. En vanaf 2009 is hij voorzitter van EMM.

Oud Limburgse Schuttersfederatie
De heer Looijmans trad in 2008 toe tot het federatiebestuur van het OLS. Als taak kreeg hij het voorzitterschap van de normencommissie toebedeeld. In een later stadium werd de jurycommissie ook een onderdeel van de normencommissie.