Groen Smeetspassage

De Smeetspassage, gelegen langs het de voormalige poolhal en het wokrestaurant, wordt opnieuw heringericht. Dit besluit was al in 2012 was hierover al een besluit genomen, maar werd nadien herzien.

Binnen het aangepaste ontwerp speelt vergroening een grote rol. Aan de noordzijde van de straat worden twee plantsoenen aangelegd die iets verhoogd uitgevoerd worden. Het meest weselijke plantsoen wordt voorzien van vier leilinden en lage begroeiing. Het meest oostelijke plantsoen wordt voorzien van een grote Tulpenboom en lage begroeiing. Voor de zuidzijde zijn plantenbakker ontworpen met lavendel of andere bloeiende beplanting.

De aangrenzende horeca-ondernemer heeft in het verleden aangegeven een terras te willen plaatsen op de Smeetspassage. De gemeente heeft aangegeven dat in de aanvraag van de terrasvergunning de plaatsing van de plantenbakken en het onderhoud van het groen hierin meegenomen wordt.

Om het straatbeeld te verlevendigen wordt gebruik gemaakt van twee kleuren straatstenen. Langs de gevels en de plantsoenen worden rode straatbaksteen toegepast gelijkwaardig aan de Stationsstraat.

Na de herinrichting van de passage wordt laden en lossen niet meer toegestaan. De kosten voor de herinrichting worden geraamd op 115.000 euro en is reeds gereserveerd.