Onderzoek 'de Paol'

De eigenaar van café-zaal De Paol gaat zijn onderneming verkopen. Het huurcontract met de huidige exploitant wordt niet verlengd.

Het pand staat inmiddels te koop. Als vóór 1-4-2016 geen koper wordt gevonden, sluit de Paol definitief. De dorpsraad vindt het zeer wenselijk dat het bestaan van de Paol wordt voortgezet, omdat deze een groot maatschappelijk belang heeft. Veel verenigingen uit Altweerterheide maken voor hun activiteiten gebruik van de Paol.

Onlangs is er een overleg geweest tussen de gemeente Weert en de dorpsraad van Altweerterheide. Tijdens dat gesprek werd bekeken welke rol de gemeente Weert kan vervullen in het behouden van de Paol. Voor Altweerterheide is het belangrijk dat er een voorziening is waar verenigingen terecht kunnen.

De dorpsraad, verenigingen en de gemeente gaan nu gezamenlijk onderzoeken welke oplossingen er zijn voor de huisvesting van verenigingen uit Altweerterheide. Men zet in om bestaande voorzieningen te blijven gebruiken. Zo worden ook de mogelijkheden van de school, sporthal en sportkantine bekeken. Er wordt gestart met het in kaart brengen van de maatschappelijke vraag en behoefte.

De gemeente heeft aangegeven de ‘de Paol’ niet te willen kopen. Het gemeentelijk vastgoedbeleid is namelijk juist gericht op verkoop van maatschappelijk vastgoed. Er wordt nu bekeken of het voorzieningenplan voor Altweerterheide met voorrang opgepakt kan worden en of hiervoor de benodigde ambtelijke capaciteit vrijgespeeld kan worden. Dit is nodig om invulling te kunnen geven aan het beoogde vervolgtraject. De dorpsraad bespreekt op hun beurt met de eigenaar van de Paol of er mogelijkheden zijn om de Paol na 1-4-2016 nog enige tijd open te houden. Het is namelijk onmogelijk om vóór deze datum voor alle verenigingen een passende oplossing gevonden en gerealiseerd te hebben. Wordt vervolgd dus.