Petitie A2 naar Den Haag

Vrijwilligers en bestuurders, nog steeds in actie vóór bereikbaarheid en tégen de overlast van de files op de A2, zullen op maandag 23 november de petitie “verbreding A2” aanbieden aan de leden van de Tweede Kamer. Dit gebeurt vooraf aan het Algemeen Overleg over de zg. MIRT-agenda, de plannen van het Rijk om te investeren in infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze agenda vormt de bespreking van het bidbook “bereikbaarheid Zuid-Nederland”, door de minister mét de leden van de Tweede Kamer, een van de belangrijke onderwerpen. Daarin zijn ook de plannen met betrekking tot de A2 opgenomen.

De leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu, worden dus door vertegenwoordigers van het platform bezocht. Die dag zullen zij de naar verwachting 10.000 handtekeningen van burgers die de A2 actie gesteund hebben, gaan aanbieden. Deze ontmoeting staat gepland voor 10.30 uur in de Statenpassage (centrale hal) van de Tweede Kamer. Het precieze aantal handtekeningen wordt maandagochtend bekend gemaakt.

Met de steun aan het plan “bereikbaarheid Zuid-Nederland” en de steun van de A2 actie kan, naar verwachting, een oplossing worden gerealiseerd voor de dagelijkse files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Deze files veroorzaken niet alleen veel economische – en milieu schade; er ontstaat ook veel sluipverkeer door de aangrenzende dorpen, met als gevolg: verstopte wegen, verlies aan leefbaarheid en veel verkeersonveilige situaties voor onder andere de fietsende schooljeugd.

Het doel van de petitie, de bezorgde en geschade burger zichtbaar maken en een stem geven, is daarmee gehaald Ook deze week lopen er nog enkele acties via de media: degene die de actie wilt steunen kan dit nog doen via www.petities.nl onder “verbreding A2”.