Rust is terug op AZC

Foto’s – Op het AZC Weert is vanavond onrust ontstaan waarop de politie is ingeschakeld om assistentie te verlenen. Er was sprake van een dreigende sfeer waarop beveiligingspersoneel van het COA om assistentie vroeg.

Een persoon is aangehouden omdat hij aanwijzingen van de politie niet wilde opvolgen. Locoburgemeester Harrie Litjens ging na de melding in gesprek met een vertegenwoordiging van de bewoners van het AZC. Dit gesprek voerde hij samen met de locatiemanager van het COA.

De oorzaak van de onrust komt doordat veel bewoners vragen hebben over de asielprocedure. Litjens: “De mensen zitten in onzekerheid over hun asielaanvraag en zitten met 1000 mensen samen in een noodopvang. Daardoor loopt de spanning op. Deze spanning kwam eruit bij een woordenwisseling in de eetzaal. Het COA kan de mensen geen antwoord geven op vragen over de procedure, daarover gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mensen weten niet waarop ze wachten, hoe lang dit duurt, waarom de een wel wat hoort en de ander niet etc. Zowel het COA als wij gaan aandringen bij de IND op betere informatievoorziening.” Na de politie-inzet en gesprekken met bewoners keerde de rust terug op de locatie.