Picknicktafels voor AZC

Foto’s – De serviceclubs in Weert hebben zich samengepakt en een “kernteam” opgericht om de komst van het AZC in Weert zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren en te kunnen voorzien in ‘kleine’ hulpvragen die toch het verschil kunnen maken.

De Van Horne Kazerne in Weert is vooralsnog geen volwaardig AZC. Om de bewoners en vrijwilligers van de Van Horne Kazerne een steuntje in de rug te geven leverden de serviceclubs een aantal keren gezamenlijk een “kleine” bijdrage. Dit deden ze onlangs door schoolspullen te doneren en afgelopen week hadden de serviceclubs het AZC voorzien van picknicktafels.

De tafels werden als een geschenk uit de hemel ontvangen. Een aantal bewoners ging samen met leden van het kernteam direct aan de slag met de montage. Je zou het niet verwachten, maar buiten aan een tafel zitten was tot voor kort niet mogelijk op het Kazerneterrein.

De serviceclubs denken momenteel na hoe ze op langere termijn het AZC en Weert met elkaar kunnen verbinden en ondersteunen. Men wil onderlinge contacten leggen, bruggen bouwen, zodat de bewoners van het AZC meer te weten komen over Weert en andersom.