Goederenvervoer mag

De Raad van State heeft gisteren de staatssecretaris van Economische Zaken in het gelijk gesteld met betrekking tot het toestaan van goederenvervoer op het spoor tussen Budel en Weert (deel van de ‘IJzeren Rijn’). De Gedeputeerde Staten van Limburg en Stichting Milieufederatie Limburg hadden als tegenpartij een rechtszaak aangespannen tegen de staatssecretaris.

In juni 2013 had de staatssecretaris aan ProRail B.V. een vergunning verleend voor het gebruik van het baanvak Budel-Weert. Volgens de Gedeputeerde Staten en Milieufederatie zou de natuur hier te zwaar onder lijden. Een deel van het baanvak doorkruist het zogeheten Vogelrichtlijngebied dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied “Weerter- en Budelerbergen & Ringselven”. Daarbij zou het toestaan van het goederenvervoer tot een heractivering van goederenvervoer vanuit Antwerpen kunnen leiden.

Volgens de Gedeputeerde Staten en de Milieufederatie zou de staatssecretaris bij het beoordelen van de gevolgen van geluid en stikstofdepositie voor de vogelsoorten waarvoor het gebied is aangewezen, niet zijn uitgegaan van een worstcase scenario. Er zou geen rekening gehouden zijn met een situatie waarin alle maximaal 51 treinen per week op dezelfde dag rijden, het zwaarst mogelijk beladen zijn en worden aangedreven door twee diesellocomotieven. Dit zou ten koste gaan aan de populaties nachtzwaluwen, boomleeuweriken en roodborsttapuiten.

Echter wordt op basis van de huidige vogelstand geconcludeerd dat de genoemde vogelsoorten voldoende draagkrachtig zijn om aan de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen te voldoen. De rechter wees het betogen van de Gedeputeerde Staten en Milieufederatie van de hand. De Raad van State besloot uiteindelijk om goederenvervoer op het traject tussen Budel en Weert toe te staan. Er werden 3 scenario’s voorgesteld:

  • 51 goederentreinen per week in beide richtingen samen, uitsluitend in de dagperiode (07.00-19.00 uur);
  • 5 goederentreinen per week in beide richtingen samen in de dagperiode (07.00-19.00 uur) en 25 goederentreinen per week in beide richtingen samen in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
  • 5 goederentreinen per week in beide richtingen samen, uitsluitend in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).