Veiling van varkenskoppen

Sint Teunis is een traditie van de jaarlijkse veiling van Varkenskoppen. Op de feestdag van de heilige Sint Teunis (17 januari) kwamen de boeren uit de omtrek naar de kapel Sint Teunis met varkenskoppen.

De varkenskoppen werden door de koster aan de meest biedende verkocht. Van de varkenskoppen werd toen de “Huitkieës” (zult) gemaakt. De opbrengst van de veiling was gedeeltelijk voor o.a. de armen bestemd. De opbrengst is nu voor het onderhoud van de kerk in Altweerterheide. Na jaren het traditionele Sint Teunis gevierd te hebben met allerlei optredens van verenigingen uit Altweerterheide wordt Sint Teunis nu weer eens in een nieuwe vorm gegoten.

De Stichting Landdag organiseert op 24 januari vanaf 13.00 uur een gevarieerd programma bestaande uit een Sint Teunis 4-gangenmenu met Verkusöpverkaup en diverse optredens.
De soep kan niet eindeloos verdund worden dus is inschrijving vooraf noodzakelijk.

Hoe inschrijven:
• Overboeking vóór 14 januari 2016 € 12,50 per persoon op NL36 RABO 0176 9929 79 t.n.v. Stichting Landdag vermeld: ‘Sint Teunis’ én voor- en achternaam met adres.
• Contante betaling uiterlijk 14 januari 2016: Eetcafé “Schutters Hoeve”, Grotesteeg 10 te Altweerterheide

Menu & info:
Het menu en info over de optredens volgt in de Heidebode, www.landdag.nl of de sociale media. Eetcafé open vanaf 12.30