Tijdens de jaarvergadering/feestavond van St.Sebastianus Laar – Weert zijn 7 jubilarissen gehuldigd.

Wim Greijmans is 60 jaar lid en ontving het zilveren schildje van de OLS federatie. Henk Sijben is 50 jaar lid en ontving de gouden medaille met kroontje van de OLS federatie. Omdat hij ook 50 jaar lid is bij het muziekkorps ontving hij de gouden speld met briljant van de LBT. Peter Strijbos, 50 jaar lid en ook hij ontving de gouden medaille met kroontje van de OLS federatie. Toos van Bree – Stokbroeks is 40 jaar lid en ontving de gouden draagmedaille van de OLS federatie. Marjon Houben – Wijen en Ivonne Gijbels – Wijen zijn beide 25 jaar lid en muzikant. Daarvoor ontvingen zijn de zilveren draagmedaille van de OLS federatie en de zilveren speld van de LBT. Femke Stals tenslotte is 10 jaar lid van het muziekkorps en ontving de vermiljoenen speld.

Voor Henk Klaessens was er een apart huldiging. Hij heeft onlangs afscheid genomen als instructeur. Dat is hij bijna 25 jaar geweest. Voor deze bijzondere verdienste ontving hij de zilveren ere-Sebastianus. Deze wordt slechts sporadisch uitgereikt.