Vragen markering Gr. Hornelaan

Tijdens de commissievergadering ruimte van de gemeente Weert is gevraagd om meer informatie over de markering op de Graafschap Hornelaan. Op de Graafschap Hornelaan ligt een nieuw profiel met andere markeringen dan voorheen en dat riep de nodige vragen op. De gemeente Weert heeft antwoord gegeven op de vragen van deze verandering.

Rustig verkeersgedrag
Markering op de weg beïnvloedt het gedrag van verkeersdeelnemers. Op de Graafschap Hornelaan wordt de markering hierop aangepast. Het is de bedoeling om een rustig wegbeeld te maken, waarop automobilisten hun gedrag aanpassen. Daarom krijgt de fietsstrook zoveel mogelijk een doorgetrokken streep met fietssymbolen en is de rijbaan smal. Vanwege de smalle rijbaan is het nodig om in het midden van de weg een waarschuwingsmarkering toe te passen.

Fietsstrook met doorgetrokken streep, ook bij de inrit
De fietsstroken op de Graafschap Hornelaan worden gescheiden van de rijbaan met een doorgetrokken streep. Deze streep wordt ook doorgetrokken bij inritten, parkeervakken en bushalten die te herkennen zijn door het onderscheidende wegmateriaal. Het komt er op neer dat alleen bij zijstraten de streep onderbroken wordt. Bestuurders mogen hun voertuig niet laten stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook. Dit geldt zowel voor fietsstroken met een onderbroken streep als voor fietsstroken met een doorgetrokken streep. Verkeer mag hier wel overheen rijden om een parkeervak of inrit op te rijden. Voor de fietsstrook op de Graafschap Hornelaan is een verkeersbesluit genomen door B&W.

Waarschuwingsmarkering in het midden van de weg
De rijstrook die overblijft voor het gemotoriseerd verkeer is smal. Het is belangrijk dat verkeer op zijn eigen weghelft blijft. Daarom krijgt de Graafschap Hornelaan een waarschuwingsmarkering in het midden van de weg. Een waarschuwingsmarkering is niet standaard. De strepen zijn 3 meter lang en de onderbrekingen 1 meter