Tijdens de commissievergadering ruimte van de gemeente Weert is gevraagd om meer informatie over de markering op de Graafschap Hornelaan. Op de Graafschap Hornelaan ligt een nieuw profiel met andere markeringen dan voorheen en dat riep de nodige vragen op. De gemeente Weert heeft antwoord gegeven op de vragen van deze verandering.

Rustig verkeersgedrag
Markering op de weg beïnvloedt het gedrag van verkeersdeelnemers. Op de Graafschap Hornelaan wordt de markering hierop aangepast. Het is de bedoeling om een rustig wegbeeld te maken, waarop automobilisten hun gedrag aanpassen. Daarom krijgt de fietsstrook zoveel mogelijk een doorgetrokken streep met fietssymbolen en is de rijbaan smal. Vanwege de smalle rijbaan is het nodig om in het midden van de weg een waarschuwingsmarkering toe te passen.

Fietsstrook met doorgetrokken streep, ook bij de inrit
De fietsstroken op de Graafschap Hornelaan worden gescheiden van de rijbaan met een doorgetrokken streep. Deze streep wordt ook doorgetrokken bij inritten, parkeervakken en bushalten die te herkennen zijn door het onderscheidende wegmateriaal. Het komt er op neer dat alleen bij zijstraten de streep onderbroken wordt. Bestuurders mogen hun voertuig niet laten stilstaan op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook. Dit geldt zowel voor fietsstroken met een onderbroken streep als voor fietsstroken met een doorgetrokken streep. Verkeer mag hier wel overheen rijden om een parkeervak of inrit op te rijden. Voor de fietsstrook op de Graafschap Hornelaan is een verkeersbesluit genomen door B&W.

Waarschuwingsmarkering in het midden van de weg
De rijstrook die overblijft voor het gemotoriseerd verkeer is smal. Het is belangrijk dat verkeer op zijn eigen weghelft blijft. Daarom krijgt de Graafschap Hornelaan een waarschuwingsmarkering in het midden van de weg. Een waarschuwingsmarkering is niet standaard. De strepen zijn 3 meter lang en de onderbrekingen 1 meter

3 REACTIES

  1. Niet over nagedacht. De fietsstroken zijn veel te breed en nodigen met name groepjes scholieren uit om vrolijk met z’n drietjes naast elkaar te fietsen. Al meerdere keren ervaren. En die “belijning” maakt me toch een herrie en je ontkomt er niet aan er overheen te rijden, vooral bij de vluchtheuvels.
    PS: ik schrijf deze reactie in het Nederlands (terwijl ik dat voorheen altijd in mijn Wieerts dialect deed), omdat WDG blijkbaar geen streektaal meer wenst te accepteren. Vooral wat betreft accenten en leestekens. Talloze scriptfouten. Misschien ligt het aan de nieuwe layout of doe ik zelf iets fout; ik weet het niet, Maar ik haak af.

  2. Ik vind het een verademing en verbaas me erover hoeveel automobilisten het nodig vinden om over de belijning van de fietsstrook te rijden of zelfs met 2 wielen op de fietsstrook. Heb hier geen last van. De rijstroken zijn breed genoeg voor elke auto ook bij de vluchtstroken. Het is de bedoeling dat je je snelheid aanpast aan de situatie daarom is de inrichting zo gemaakt.

  3. Het is er in ieder geval niet veiliger op geworden. En ja,…het klopt. De leerlingen fietsen steeds vaker met drie naast elkaar. Wellicht dat handhaving hier enige oplossing in brengt.

Comments are closed.