Nieuwbouw Hornehoof gestart

Op de plaats in Weert waar momenteel de Torenflat en het verzorgingshuis Van Berlo Heem worden gesloopt, is gisteren het officiële startsein gegeven voor de nieuwbouw. Met de bouw van Hornehoof realiseren Wonen Limburg en Land van Horne appartementen, groepswoningen voor dementerende cliënten en ontmoetingsruimten. Bouwbedrijven Jongen is in oktober al gestart met de voorbereidingen.

‘In Weert hebben we te maken met een behoorlijke vraag naar woonruimte. Ook zien we een toename van de vraag naar wonen met zorg. We zijn dan ook blij dat we samen met Land van Horne deze nieuwbouw realiseren. Huisvesting die ouderen ondersteunt én comfort en veiligheid biedt. Dit geldt natuurlijk al helemaal voor de meest kwetsbare groep zoals mensen die lijden aan dementie. Met dit plan wordt dit in een keer opgelost’, aldus Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg. ‘De 6 groepswoningen voor in totaal 60 ouderen worden gebouwd via het door onze klanten gewilde concept van Kleinschalig Wonen’, vult Edwin Delsing, bestuurder van Land van Horne, aan: ‘het is het vierde bouwproject in Weert dat we in korte tijd met elkaar realiseren’. De corporatie heeft in samenwerking met Land van Horne, de gemeente Weert en Bouwbedrijven Jongen het plan voor de nieuwbouw ontwikkeld. Deze partijen zijn bijgestaan door een heel betrokken klankbordgroep met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging uit o.a. huurders, ouderen, gehandicapten, VAC, Wmo en andere belangenverenigingen.

De nieuwbouw wordt gekenmerkt door drie gebouwen die met elkaar verbonden worden door centrale ruimtes voor ontmoeting. De bewoners, maar ook omwonenden kunnen hiervan gebruik gaan maken. Door het transparante ontwerp kan ontmoeting op een laagdrempelige wijze ontstaan, door en voor bewoners.

Van de 89 appartementen zijn er 30 bestemd voor somatische cliënten van Land van Horne die intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast beschikt het gebouw over 34 appartementen voor de sociale huursector (met evt. huurtoeslag) en 25 appartementen voor vrije huursector. Alle appartementen worden verhuurd inclusief parkeerplaats op het achtergelegen afgesloten terrein.

De oplevering staat dan gepland voor medio 2017. De verhuur start begin 2017.