Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Weert de 22-jarige Thomas van Gemert benoemd tot commissielid-niet-raadslid.

Thomas van Gemert zal namens de VVD-fractie zitting nemen in de Commissie Bedrijfsvoering & Inwoners en de Auditcommissie. In deze commissies wordt de besluitvorming van de gemeenteraad voorbereid. Iedere gemeenteraadsfractie mag maximaal één commissielid-niet-raadslid aanstellen.

Van Gemert is al enkele jaren actief binnen de VVD Weert als bestuurssecretaris en steunfractielid. Daarnaast is hij momenteel bezig met het afronden van zijn master economie aan de Universiteit Maastricht, waar hij tevens werkzaam is als onderzoeks- en onderwijsassistent. Van Gemert: ‘Ik ben vereerd dat de VVD fractie mij voorgedragen heeft als commissielid. Dit zie ik als een mooie kans om als jongere een bijdrage te leveren aan de gemeentepolitiek. Vanuit mijn functie zal ik mij ervoor inzetten dat de gemeente zich richt op haar kerntaken en er gezonde gemeentelijke financiën op na houdt met lage lasten voor alle inwoners.’

VVD-fractievoorzitter Gerrit van Buuren: ‘Het is mooi dat Thomas ons team komt versterken. Als liberalen vinden wij het heel belangrijk om een frisse kritische blik op zaken te hebben en daar kan Thomas ons zeker bij helpen. Ook is het belangrijk dat we inzetten op verdere verjonging van onze fractie.’

De eerste vergadering waar Thomas van Gemert zal optreden als commissielid is de vergadering van de Commissie Bedrijfsvoering & Inwoners van 16 februari aanstaande.

6 REACTIES

 1. Was liever toegetreden tot een partij die de wens van het volk uitdraagt tegenover een die regeert met leugens en halve waarheden.

 2. @Ruud.
  De wens van het volk = democratie. De gemeenteraad is democratisch tot stand gekomen en heeft Thomas benoemd.
  Ik denk dat Thomas veel voor Weert (en het volk dus) kan betekenen en wens hem hierin succes

 3. Maar ook namens het volk. De wens van het volk zal eerder zijn dat de beloftes en toezeggingen,voor de verkiezingen gedaan, ook uitgevoerd worden.
  Aangezien deze staats/bestuurs /regeringsvorm afhankelijk is in de besluitvorming van meerdere partijen komt over het algemeen weinig van inlossing van gedane verkiezingsbeloftes terrecht en mag het volk 4 jaar wachten op het afstraffen van geschaad vertrouwen. Dus schieten we met een democratie ook weinig op.
  anderen

 4. Het alternatief is een dictatuur of een theocratie? (deels woordgrap). Je beredeneerd vanuit een slachtofferrol. Slachtoffer van de democratie, slachtoffer van de politieke partijen. Al doen termen als ‘de gevestigde orde’ of ‘de elite’ het natuurlijk beter om die slachtofferrol te benadrukken.

  Stel je schrapt alle bestaande politieke partijen… Ik denk dat er dan enkel vergelijkebare nieuwe ontstaan!

  Democratie geeft ruimte aan een ieder die zich als vertegenwoordiger van het volk op wil werpen om dat te doen. Het is toch niet vreemd dat zulke vertegenwoordigers zich dan vervolgens langs bepaalde gedeelde uitgangspunten gaan groeperen?

  Dat kan van alles zijn. Meer invloed van de overheid/het bestuur? Minder invloed van de overheid/het bestuur? Vertegenwoordiging van religieuze groepen? Vertegenwoordiging van minderheden? Vertegenwoordiging van de zwakkeren? vertegenwoordigers die zich voornamelijk richten op het milieu of dieren?

  Waar komt mijn kritiek op neer… Klagen dat het allemaal niks is dat is (te)gemakkelijk. Zaken proberen te veranderen dat is moeilijker. Je moet eerst medestanders voor je idee zien te vinden, als je die gevonden hebt dan noemen we zo’n club vaak een politieke partij.

  Maar ik ben de beroerdste niet. Als jij een perfect plan hebt hoe het allemaal anders kan dan sta ik daar volledig voor open.

  Voorlopig, democratie is niet de perfecte bestuursvorm. Het is de minst slechte.

 5. Je begint al gelijk heel fout en laatdunkend . In de positie gemanouvreerd worden is
  wezenlijk anders als erin kruipen. Daar openbaart zich gelijk al een probleem in de politiek het ” pilatussyndroom” wat zoveel wil zeggen als ” ik kon niet anders, verwijt het mij dan ook niet” oftewel ” “hoe lul ik mij hieruit en blijf toch geloofwaardig”.

  Nee ik beredeneer niet uit een slachtofferrol, alhoewel het in de politiek gewoon is om kritiek gelijk te willen begraven onder een dikke laag aarde.
  Ik beredeneer uit ongenoegen.

  Wat is onwaar aan de 2e en de 3e zin.
  Democratie geeft helaas ook ruimte aan iedere pummel die een partij wil oprichten als zo’n individu maar genoeg stemmers kan “overtuigen”, zelfs als het partijprogramma
  zich keert en afzet tegen alles waar nederland voor staat. Wat heb ik aan politieke democratische besluiten die afbreken wat door tijd en jaar is opgebouwd. Welk politiek democratisch partij gekronkel moet ik mijn vertrouwen schenken als ze draaien als de wind,heulen met ongeacht welke partij, achterkamertjes bedrijven,zelfingenomenzijn, niet liegen maar de waarheid verhullen, handjeklap om een meerderheid te krijgen om democratie te bedrijven.
  Ruggegraat, oprechtheid, eerlijkheid, zelfrespect, standvastigheid ontbreekt.
  Dat ik dit niet kan veranderen besef ik ook wel, inderdaad, dat moeten jullie namelijk
  zelf doen. Klagen is gemakkelijk, klagen is echter ook een signaal dat het niet goed gaat.
  Ook ik ben de beroerdste niet en vind dat de politiek het niet meteen beter moet doen maar begin eens met het goed te doen, dat de doen wat de kiezer beloofd is.
  Geef democratie weer die waarde die het toekomt dan is er geen behoefte aan een alternatief.

Comments are closed.