Verplaatsing flitspaal Maaseikerweg

Vier jaar geleden werden omwille van de verkeersveiligheid twee flitspalen langs de Maaseikerweg (N292) tussen Weert en Stramproy geplaatst. Aanleiding hiertoe gaven de vele verkeersongevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden op het nogal bochtige 80 km/uur-traject. Sinds de komst van de flitspalen is er een duidelijke afname te zien in het aantal verkeersongevallen.

De flitspaal bij het kruispunt met de Tungeler Dorpsstraat-Tuurkesweg zal blijven staan. Het kruispunt maakt deel uit van een school-thuisroute waar dagelijks de nodige fietsers de weg moeten oversteken.

De flitspaal bij de Tungelroysebeek zal verplaatst worden naar de Frans Strouxstraat, binnen de bebouwde kom van Stramproy. Aanleiding voor die verplaatsing vormen de vele klachten en meldingen over te hard rijdend verkeer binnen de bebouwde kom van het Weerter kerkdorp, hetgeen verkeersgevaarlijke situaties zou opleveren. Naar aanleiding hiervan heeft de Provincie een onderzoek ingesteld en hieruit bleek dat ook na de wegreconstructie de snelheidslimiet nog met regelmaat wordt overschreden.

De flitspaal op de Frans Strouxstraat heeft tot doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. In week 2 van 2016 starten de installatiewerkzaamheden en daarna zal de flitspaal op korte termijn worden verplaatst.

X