In de commissie Ruimte van 20 januari is door de SP een vraag gesteld over de trottoirs in de wijk Moesel. In deze brief wordt het antwoord en een toelichting gegeven over de meldingen en het onderhoud aan de trottolrs in de wijk Moesel.

De volgende vraag is gesteld: hoeveel klachten zijn er in 2015 binnengekomen over de trottoirs op Moesel en welke actie is hierop ondernomen door de gemeente? In het jaar 2015 zijn 88 meldingen over het straatwerk in de wijk Moesel ontvangen. Alle meldingen over het straatwerk zijn beoordeeld, hersteld en afgehandeld. De kleinschalige herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door een eigen team van de gemeente. De grotere herstellingen zijn uitgevoerd door aannemers.

Communicatie tussen melder en gemeente
In de meldingsprocedure wordt de melder gevraagd of hij/zij contact wenst met de gemeente over de melding. De melders die hebben aangegeven dat zij contact willen over de melding hebben terugkoppeling gehad van de toezichthouder van de gemeente. Ook is in een aantal situaties ter plaatse contact geweest met de melders over de aard van de melding en de oplossing.

Voorkomen van meldingen
Naast de meldingen van burgers worden de trottoirs in geheel Weert ieder halfjaar geschouwd door de gemeente. Deze schouw wordt uitgevoerd aan de hand van de normen en richtlijnen van de CROW. Daarbij wordt de schade ingedeeld in categorieën naar mate van de ernst/omvang en de onveiligheid. Alle straten in de wijk Moesel zijn geschouwd in 2015. Voor het herstel van de locaties met ernstige schade (categorie 1) is opdracht gegeven aan de aannemer voor herstel. De aannemer gaat deze schades, straat voor straat, herstellen in het eerste kwartaal van 2016. In de begroting van 2016 is alleen rekening gehouden met het herstel van ernstige schades en het wegnemen van onveilige situaties (beoordeeld als categorie 1).

5 REACTIES

 1. Waarom moeten er eerst klachten binnen komen? De medewerkers van de gemeente hebben toch zelf ook ogen en die zien toch ook dat het er schandalig bij ligt.

  Waar is de tijd van de kanteneer, het is misschien ouderwets maar toen lag het er toen wel prima bij en dat was de tijd zonder werkbonnen en ander bureaucratische onzin mensen deden hun werk en konden dit ook gewoon doen zonder toestemming van een leidinggevende.

 2. Dit probleem is niet nieuw want reeds op 15 juli 2004 is een
  soort probleem in de raadvergadering besproken:

  In andere wijken is overigens een stoepenwacht actief die
  voor de wijk het onderhoud van trottoirs en de ligging van stoeptegels in de
  gaten houdt.

  Als je morgen meldt dat in de Oudenakkerstraat een
  stoeptegel scheef ligt, is dat probleem binnen een week verholpen.

  En volgens mij geldt dat niet alleen voor de Oudenakkerstraat!

 3. op de Batavierenstraat op Leuken ligt de stoep er niet veel beter bij, en dan nog te zwijgen over de andere straten in de wijk

 4. Het probleem wordt ook heel vaak door de aanwezige bomen veroorzaakt. De wortels drukken de tegels omhoog. Je kan er heel gemeen op je plaat gaan. Vooral voor de oudere generatie is dit ‘s avonds in het donker behoorlijk link. Op Moesel zijn de tegels al zo vaak eruit gehaald voor het leggen van nieuwe riool, waterleiding of kabels of iets dergelijks dat ook nog steeds veel tegels nooit goed terug gelegd zijn.

Comments are closed.