Om Urban Culture & Sports in Weert te stimuleren, stelt de gemeente een combinatiefunctionaris aan voor een periode van 1 jaar. Dat is Angelo Martinus, wonend in Weert en met jarenlange ervaring op het gebied van Urban Culture & Sports in onder meer Eindhoven.

Urban Culture & Sport heeft verschillende verschijningsvormen, zoals straatvoetbal, breakdance, freerunning, streetball, graffiti en nog veel meer. Er vindt constant kruisbestuiving plaats tussen de verschillende elementen binnen deze (jongeren-)cultuur.

Aanmoedigen
Het is de bedoeling dat door het aanstellen van een coördinator Urban Culture & Sports initiatieven worden aangemoedigd en gecoördineerd. Hij is aanspreekpunt voor vragen over Urban Culture & Sports die bij de gemeente en andere instellingen binnenkomen. Samen met Punt Welzijn, Rick, andere combinatiefunctionarissen, bedrijven en scholen verbindt de coördinator vraag en aanbod. De combinatiefunctionaris motiveert en initieert evenementen in samenwerking met andere instellingen. Hij biedt aanbieders een podium en stimuleert burgerinitiatieven.
Aan het eind van de projectperiode ligt er dan een plan over het vervolg.

Waarom een coördinator?
Veel partijen die iets doen op het gebied van Urban Culture & Sports werken nog weinig samen. Er is nauwelijks kennismakingsaanbod op de scholen, terwijl Urban Culture & Sports een bijdrage levert aan het dagelijks bewegen door jongeren en laat kennismaken met cultuur. De coördinator gaat vraag en aanbod combineren. De coördinator kan Urban community’s stimuleren. Dat zijn groepen die samenwerken en op vrijwillige basis Urban activiteiten organiseren.

De coördinator onderzoekt welke vrijplaatsen (vrij streetart/schilderen) aangewezen kunnen worden. Hij denkt na over indoorvoorzieningen. Weert wil minder regelgeving: deze combinatiefunctionaris gaat onderzoeken en ervaren wat wel en niet kan, waardoor ad-hoc beleid wordt voorkomen. Incidenteel worden er evenementen in Weert georganiseerd. De coördinator pakt dit gestructureerder op. Er wordt dan vooral met aanbieders uit Weert samengewerkt.

Inkomsten
Er zijn diverse landelijke en provinciale financieringsbronnen, die door Weert nog niet zijn aangesproken. Ook kunnen inkomsten voor Urban Culture & Sports vanuit bedrijven en fondsen worden gegenereerd. In Weert moet iemand hiertoe initiatief nemen.