Winnaars actie ‘lelijke zijstraatjes’

Foto’s – In september 2015 werd een oproep aan de Weerter gemeenschap geplaatst om een voorstel in te dienen waardoor een lelijke zijstraat in een fraaie blikvanger omgevormd zou worden. Dit ter verfraaiing van de binnenstad.

De organisatie* was aangenaam verrast door het grote aantal inzendingen: meer dan 100! Daaronder ook veel middelbare scholieren, welke betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving grote indruk op hen gemaakt heeft. Dat had hen er toe doen besluiten om naast de reeds aangekondigde prijzen extra jeugdprijzen toe te voegen. En niet alleen het aantal, maar ook de kwaliteit en de originaliteit van de inzendingen heeft het de jury niet gemakkelijk gemaakt.

De jury is samengesteld uit: Mascha Munnichs (Bewoners Organisatie Binnenstad), Werner Mentens (Beleidsadviseur groen en landschap gemeente Weert), Nienke van Gerwen (Centrum Management Weert), Renier Vaessen (beeldend kunstenaar) en Cees Metz (architect en voormalig voorzitter Welstandscommissie).

Uiteindelijk heeft de jury op basis van de criteria ‘originaliteit, creativiteit en uitvoerbaarheid’ een keuze gemaakt. Er werd zowel een prijs voor de jeugd uitgeroepen als voor de volwassenen. Het juryrapport luidt als volgt:

Jeugd – Renske Blom:
Na een nadere doorwerking van de 6 geselecteerden jeugdinzendingen heeft de jury de eerste prijs toegekend aan Renske Blom met de inzending “Maak Weert een beetje mooier / rechthoeken. Daarnaast heeft de jury gemeend eervolle vermeldingen te verstrekken aan:
– Josephien Kersten – Steegje in Weert
– Kirsten van der Ham – Ledscherm met bewegingssensor
– Daphne Hendrikx – Wees in de wolken. Met Ons In Weert.

Algemeen kan gesteld worden dat deze vier inzenders er veel werk van hebben gemaakt en verdienen daarmee een dikke pluim! De vier voorstellen zijn heel verschillend van opzet, echter de prijswinnares is het meest duidelijk, het meest uitgesproken, het meest helder in haar idee en heeft dat idee consequent uitgewerkt in al zijn eenvoud. Het voorstel is eenduidig en heeft betrekking op de hele steeg. De jury heeft vooral gekeken naar de originaliteit en heeft de beoordeling mee laten wegen dat de jeugdige inzenders een achterstand hebben ten opzichte van de volwassenen. Een gebrek aan professionaliteit is geen item geweest.

Volwassenen – Jo Brunenberg & Rino Boersma
Bij de verdere beoordeling van de inzendingen door volwassenen, deels een professionele achtergrond, heeft de jury de eerste prijs toegekend aan: Jo Brunenberg & Rino Boersma – “Opgefrist”. De nummer 2 was Marc Engels met de Wierter Stadshoeef en de de nummer 3 Studio Bruce met Colour my Street.

In zijn algemeenheid hebben alle prijswinnaars zich in hun plannen bekommerd om de hele straat / steeg en zich niet beperkt tot sec de ingang ervan. Alle drie tonen in hun werk geen krampachtig zoeken, maar simpele en doeltreffende oplossingen. De plannen zijn uitvoerbaar, redelijk hufterproof en daarbij eerlijk en realistisch gepresenteerd.

Voor de eerste prijswinnaar geldt dat de voorgestelde oplossing uitvoerbaar is in alle steegjes, terwijl elke steeg toch een eigen karakter krijgt. Het accent op de ‘vloer’ leggen trekt de bezoekers als vanzelf de steeg in, pakt gelijk de aandacht. De lichtkleurige, bijna witte bestratingsvlakken weerkaatsen tegen de steegwanden, waardoor ook deze oplichten. Door de uitvoering ben je enkel afhankelijk van gemeentelijk eigendom, de straatvlakken, en niet van privaat eigendom en de gevelwanden. Het plan getuigt van helderheid is is prachtig in zijn eenvoud. Het bestratingsvlak trekt direct aandacht en leid af van storende elementen er omheen. De combinatie van een artistieke structuur met strakke groenelementen is sterk.


De organisatie bestond uit: Stichting Centrum Management Weert, Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Weert, Gemeente Weert, Stichting Architectuurlijk Weert en Buro Beeldvang.