Bomen op nafta tracé moeten weg

Paaltje nafta-leiding (Kazernelaan)

In Nederland loopt er een pijpleiding van Rotterdam naar Chemelot in Zuid-Limburg. Via deze pijpleiding wordt nafta getransporteerd. Nafta is een mengsel van koolwaterstoffen. Deze leiding loopt via Cranendonck dwars door Weert, via de Kazernelaan / Ringbaan-Zuid richting Hunsel.

In april 2015 kreeg de gemeente Weert van ingenieursbureau BTL, welke namens de eigenaar van de Naftaleiding: Petrochemical PipelineServices (PPS), het verzoek om de houtachtige beplanting op het pijpleiding tracé te mogen verwijderen. Op basis van het zakelijk recht is de perceeleigenaar verplicht om de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting. Het probleem is echter dat dit tracé gedeeltelijk over gronden van de gemeente Weert loopt, waaronder de Kazernelaan met (monumentale) bomen. Het inwilligen van het verzoek zou betekenen dat in Weert heel veel bomen gekapt moeten worden. Iets wat de gemeente Weert helemaal niet ziet zitten.

In de commissievergadering van 20 januari 2016 werd gevraagd naar de stand van zaken omtrent dit voorstel. Donderdag 18 februari 2016 kwam de gemeente Weert met een brief waarin ze de stand van zaken toelichtte.

Nadat het voorstel vorig jaar binnen kwam heeft er telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Weert en ingenieursbureau BTL. De gemeente heeft BTL daarin verzocht om aanvullende informatie aan te reiken op het verzoek. Specifiek betreft het onderbouwen van de aanvraag met het toekomen van de door BTL geduide akte* tussen de gemeente Weert en Sabic Pipelines BV. Eerder onderneemt de gemeente Weert geen actie, zo luidde het antwoord.

De bomen in kwestie staan er al meer dan 50 jaar zonder problemen, en hebben een beschermde status. Daarbij vervullen ze een prominente rol in “Weert groenste stad” en “Weert groenste regio”. In een daarop volgend telefonisch overleg heeft BTL de gemeente Weert bericht dat zij Sabic Pipelines BV heeft gevraagd de bewuste akte aan te reiken. Deze akte heeft men echter nog niet ontvangen. Daarop heeft de gemeente Weert nogmaals herhaald, gezien de situatie, niet eerder actie te ondernemen dan nadat de bewuste akte* is overlegd, en mits daarin terug te lezen is dat de gemeente Weert verplicht is de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting en onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Sindsdien heeft de gemeente Weert niets meer vernomen van BTL en is men in afwachting van de gevraagde informatie om de aanvraag te kunnen behandelen. De wethouder heeft in de commissievergadering van 20 januari aangegeven alles in het werk te stellen om de bomenkap tegen te gaan.

* Wat houdt de akte in?
In de akte staat het “zakelijk recht” vastgelegd tussen de gemeente Weert en Sabic Pipelines BV. Het zakelijk recht betreft: artikel 5, lid 3 sub 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht. Op basis van het vorenstaande is de perceeleigenaar verplicht om de pijpleiding vrij te houden van bomen en houtachtige beplanting. Het ingenieursbureau vraagt toestemming om:
– de kadastrale gemeentelijke percelen te mogen betreden;
– omgevingsvergunning of opgave kap houtopstand (Boswet) aan te vragen;
– de bomen en houtachtige beplanting te verwijderen.

kaart_naftaleiding_NL

De brief met de stand van zaken (PDF):
http://iwdg.nl/1TpfFFc