[HBU?] Vonnis ‘practical joke’

Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

In de rechtsvraag werd de situatie voorgelegd van een medewerker van Welzorg die grapjes uithaalde bij zijn collega’s. Zogeheten practical jokes. Lees: https://www.weertdegekste.nl/2016/02/hoe-berecht-u-pindakaas-in-pampers-en-aan-grepen/

Hier volgt het vonnis van de rechter:
Volgens de nieuwe wetgeving kan een arbeidsovereenkomst alleen worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of in de rede ligt.

Volgens de rechter leveren de door Welzorg naar voren gebrachte feiten en omstandigheden geen redelijke grond op voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Die kunnen namelijk worden geschaard binnen de sfeer van practical jokes, die er kennelijk was tussen meerdere collega’s. Daarnaast is niet komen vast te staan, dat clienten van Welzorg de bewuste filmpjes en foto’s hebben gezien.

Het handelen van de heer P. rechtvaardigt niet het verstrekkende gevolg van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een andere sanctie, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing, zou meer in de rede hebben gelegen.

Het verzoek van Welzorg tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook afgewezen.