Op donderdag 3 maart organiseren de dorpsraden van Altweerterheide en Stramproy een informatie avond voor alle inwoners en geïnteresseerden, waarin ingegaan wordt op de laatste stand van zaken en ontwikkelingen rondom natuurontwikkeling in het Kempenbroek en de inzet van grote grazers (waaronder de Tauos).

Deze bijeenkomst vindt plaats in de aula van “Oprooj”, Parklaan 24 in Stramproy. De aula van de basisschool is op donderdag 3 maart open vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Toegang is gratis, en voor iedereen. Als je wil weten wat er allemaal gaat gebeuren in het Kempen-Broek, of als jw daar een mening over hebt: kom naar deze informatieavond, zo roepen de dorpsraden op.

Sinds 2011 is Stichting ARK actief in het buitengebied van Weert, dat een onderdeel vormt van het natuurgebied “Kempenbroek”. ARK voert daar een omvangrijk omvormingsprogramma uit voor de provincie Limburg, waarbij zowel natuurdoelstellingen als verbetering van de landbouw, gehaald moet worden. Door het inschakelen van vrijwillige kavelruil, en budgetten voor aankoop van percelen grond, is ARK zeer voortvarend aan de slag gegaan. Inmiddels zijn meerdere honderden hectares grond van eigenaar gewisseld, en ontstaat een aaneengesloten natuurgebied, met landbouw aan de randen daarvan.

Een succesvolle aanpak, die al veel bewondering heeft opgeleverd. Snel, succesvol en effectief. Echter: in die aanpak zit ook een zorgpunt. Dat is het project “Tauros”. De bedoeling daarvan is dat een uitgestorven oerrund wordt terug gefokt. Dit robuuste rund is zeer groot, bestand tegen weersinvloeden, zelfredzaam en kan zich verdedigen tegen wolven en beren.

Vanaf het begin van het project, zijn er vragen gesteld over de veiligheid van de wandelaars en natuurgebruikers, als deze oog in oog komt te staan met dit runderras. Inmiddels zijn we 5 jaar verder, zijn er meerdere incidenten en bijna-ongelukken geweest in het gebied. In onderling overleg kwamen partijen op dit punt in feite geen stap verder, wat aanleiding was om een commissie van deskundigen om een advies te vragen.

Door verschillende partijen werden deskundigen afgevaardigd in een commissie onder leiding van Marleen Gresnigt. Die commissie heeft begin februari een rapport uitgebracht, met de nodige conclusies en adviezen. Hoofdconclusie is dat niet alle gebieden geschikt zijn voor inzet van de Tauros, en ook verdere maatregelen genomen moeten worden om de rust in sociale runderkuddes terug te krijgen, of vertrouwen bij de lokale bevolking te herwinnen.

De Dorpsraad van Stramproy en Altweerterheide wil dit rapport bespreken met de achterban, de lokale bevolking en geïnteresseerden. Op donderdag 3 maart zal daarvoor vanaf 20.00 uur gelegenheid zijn, in basisschool “De Firtel” in Stramproy. Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg, zal als opdrachtgever reageren op het rapport, net als Marleen Gresnigt, professor Henk Siebel van de Wageningen Universiteit. Ook natuurorganisatie Ecologische Werkgroep Weert Zuid, zal bij monde van Frans Smit een reactie geven. ARK-Directeur Petra Souwerbren zal reageren namens de herinrichter van het gebied.

Belangstellenden kunnen informatie krijgen over het rapport en de vervolgstappen die zijn voorzien. Ook is er een mogelijkheid om vragen te stellen en de discussie te voeren. De Dorpsraden willen deze avond gebruiken om hun definitieve standpunt over het uitgebrachte rapport te bepalen.