In de wijk Leuken bevindt zich de vleesgroothandel Jos Swinnen. Swinnen is zowel groothandel als verwerkingsbedrijf. De overlast van dit bedrijf is omvangrijk omdat dit bedrijf, met deze omvang, niet in de omgeving past.

Overlast wordt vooral veroorzaakt als gevolg van aan- en afvoer (parkeren, blokkeren, draaiende koeling, transportbewegingen, etc.) en milieuaspecten. Eigenlijk is er sprake van een fabriek in een woonwijk. In de Integrale woonvisie Leuken, welke in oktober 2013 is vastgesteld, wordt dit probleem onderschreven. In het uitvoeringsprogramma van de woonvisie is de verplaatsing van Swinnen en het ontwikkelen van de locatie met grondgebonden woningen als programma opgenomen.

Voor de oplossing van deze problematiek zijn in de loop van de tijd meerdere varianten ontwikkeld. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. Uit de uitkomst bleek telkens dat
de verplaatsing van Swinnen naar een meer gewenste locatie leidt tot een financieel tekort.

In overleg met het bedrijf Swinnen is afgesproken de handen ineen te slaan om te onderzoeken hoe de overlast binnen de wijk verminderd kan worden. Afgesproken is om drie opties projectmatig te onderzoeken:
1. Verplaatsing naar nieuwbouw op een andere locatie;
2. Verplaatsing naar een bestaand pand op een andere locatie;
3. Optimaliseren huidige

Het onderzoeksresultaat wordt in de week van 1 juni 2016 verwacht waarna men over kan gaan tot besluitvorming.

6 REACTIES

 1. De eerste 2 opties lijken mij de enige 2 opties. Als na het onderzoek blijkt dat de huidige locatie geoptimaliseerd word, dan is dat een schande aangezien het probleem al jarenlang voortduurt. Dan hadden ze dit al veel eerder kunnen aanpakken.
  En de lokatie is sowieso een probleem vanwege een chaos dankzij die hufterige chauffeurs uit oost Europa. Dus als je ze daar op die lokatie wil behouden, dan zul je van de middelstestraat een tweebaans weg moeten maken, en alle huizen in de omgeving slopen voor parkeervakken?
  Kom op, schei toch uit met dit geze#k, gewoon dat bedrijf verbannen naar een industrieterrein!

 2. Ik ben voor verplaatsing van het bedrijf en dan naar een bestaande locatie er ligt genoeg leeg op de diverse industrietreinen.
  Maar de grote vraag is wie gaat dat betalen? Bovendien ligt er dan weer een pand leeg en wat gaat men daar vervolgens mee doen?

 3. Lijkt me simpel. Als het bedrijf de opdracht krijgt om zich ergens anders te huisvesten zal het ook moeten vertrekken op de huidige lokatie. Wil het bedrijf niet meewerken, dreigen met dwangsommen. Doen ze bij gewone inwoners van Weert ook. Als ze al bang zijn voor een financieel tekort dan kunnen ze die extra kosten van een dwangsom zeker niet gebruiken.
  De gemeente kan ook altijd nog een inspectie langs laten gaan om te controleren of alles daar wel volgens de regels verloopt. Ik voel het tot in mijn grote teen dat daar gesjoemeld word. Maar dat zal niet voor het eerst zijn binnen een vleesverwerkingsbedrijf waar de helft van de werknemers de vaderlandse taal niet machtig is.
  En als het pand eenmaal leeg staat, kunnen daar mooi senioren woningen komen voor ouderen die de wijk Leuken nog niet los kunnen laten. Spijkers met koppen slaan!

 4. Natuurlijk ligt Swinnen daar zeker niet optimaal dat is een feit.
  En er zullen ook wel mensen werken welke hier niet uit de buurt komen.
  Maar het bedrijf ligt daar al lang dus er zullen ook wel mensen uit Weert werken.

  Feit is dat met het vertrekken van Rieter, Kalle Pentaplast, Philips, Depron & Dumeco is er de laatste jaren al veel werkgelegenheid in Weert verloren gegaan.

  Nu kunnen we net zo lang doorgaan met bedrijven pesten tot ze allemaal besluiten om Weert te verlaten:
  Slogan: “Woonstad Weert, Wonen kun je er wel, werk hebben we helaas niet meer…….
  Met een normale dialoog kom je meestal het verst!

  Over de grens in België worden ze waarschijnlijk met open armen ontvangen, en krijgen ze alle medewerking. Vervolgens is Weert weer een bedrijf en werkgelegenheid weg uit
  Weert!

 5. In Weert wordt op allerlij gebied NIET gehandhaafd.!
  Dit is weer zo een voorbeeld.
  Zo een bedrijf past NIET in een woonwijk…maar wacht af en af en af …om gemeenschapsgeld op te strijken …om naar een ander pand te verkassen…! Gemeente trap daar niet in..maar handhaaf nondedjauw…!!

 6. Het probleem is niet alleen het verplaatsen van Swinnen maar ook direct op het moment het veranderen van de bestemming, want anders kan de eigenaar van het pand op dezelfde dag nog een andere vleesverwerker in het pand nemen en blijft het probleem, op de locatie zou men uitstekend enkele woningen kunnen bouwen of een Wozoco. Belangrijk is dat Swinnen vertrekt én dat de bestemming dan onmiddellijk gewijzigd wordt……

Comments are closed.