AZC-school ‘Koala’ geopend

Foto’s – De school voor primair- en voortgezet onderwijs op het AZC in Weert werd vrijdag officieel geopend in het bijzijn van leerlingen, ouders en genodigden. De opening werd verricht door onderwijswethouder Geert Gabriëls. Na de feestelijke opening was er gelegenheid om kennis te maken met leerlingen, ouders en leerkrachten en vonden er rondleidingen plaats in het gebouw.

De school is na maandenlange intensieve voorbereiding op 11 januari gestart met de lessen in de voormalige Van Horne kazerne in Weert. Het onderwijs in “gebouw 24” biedt plaats aan 246 leerlingen: 150 leerlingen in het primair onderwijs (leeftijd tot 12 jaar) en 96 leerlingen in het voortgezet onderwijs (van 12 tot en met 17 jaar). Het merendeel van de leerlingen, 81%, heeft de Syrische nationaliteit. De overige 19% bestaat uit vijftien nationaliteiten. Alle lokalen zijn opnieuw geschilderd en voorzien van moderne apparatuur. De school heeft daarbij veel leermiddelen en schoolmeubelen kunnen gebruiken, afkomstig van diverse basisscholen uit de regio Weert.

Het basisschoolonderwijs vindt plaats onder toezicht van de drie scholenkoepels in Weert (Eduquaat, Meerderweert en Mozon) met als teamleiders Thérèse Huijbregts en Jos Leenders. LVO Weert (Philips van Horne, Het College en Het Kwadrant) is verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs. Teamleider voor Weert (én azc Budel) is Henk Moonen, assistent teamleider is Martine Jacobs. Het grote voordeel van twee types onderwijs in één gebouw is dat leerlingen, indien noodzakelijk, snel van niveau kunnen wisselen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van elkaars leermiddelen en ervaringen. Er is veel aandacht besteed aan de samenstelling van de onderwijsteams. De 30 leerkrachten zijn geselecteerd op basis van de criteria leeftijdsverdeling, geslacht, affectie met de doelgroep, mate van flexibiliteit én ervaring.

Basisonderwijs
Onder de naam “Koala” – school is het basisonderwijs gestart met negen groepen. De naam “Koala” is bewust en vol symboliek gekozen: de koala biedt het jong in de buidel volledige bescherming en op latere leeftijd wordt het op de rug meegedragen en daarna losgelaten… De negen groepen bestaan elk uit ca. 16 kinderen. Er zijn drie kleutergroepen, twee groepen 3/4, twee groepen 5/6 en twee groepen 7/8. Het personeel bestaat uit zestien docenten. Elke lesdag kent een vaste structuur. De leerling wordt bij het begin van de les steeds persoonlijk welkom geheten, er worden handen geschud en er worden kringgesprekken gehouden over diverse onderwerpen.

Voortgezet onderwijs
Onder de 96 leerlingen van 12 tot en met 17 jaar zijn ook veel “Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers” (AMA’s). In totaal wordt er gewerkt met zeven groepen van maximaal 16 leerlingen. Het team bestaat uit veertien leraren die extern, buiten de Weerter middelbare scholen, zijn aangetrokken Tijdens de eerste twaalf weken leert men aan de hand van twaalf thema’s ( o.a. school, eten en drinken, feestdagen) Nederlandse basiswoorden. Daarna wordt er gedifferentieerd en kunnen de leerlingen op hun eigen niveau studeren. Na een periode van ca. 12 tot 18 maanden zijn de leerlingen zo ver dat ze geplaatst kunnen worden op een van de drie scholen voor voortgezet onderwijs in Weert. Ook het voortgezet onderwijs op het AZC kent een vaste structuur met de “start van de dag” en dag- en weekafsluitingen.

Les in alle vakken
Voor beide afdelingen ligt de nadruk op de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten. Daarnaast is er ook aandacht voor de vakken rekenen, lichamelijke opvoeding, Engels, verzorging en oriëntatie op de Nederlandse en Weerter samenleving. Ook creatieve vakken komen aan bod. In de dagelijkse lespraktijk neemt integratie en “respectvol omgaan met elkaar” een belangrijke plaats in. Onderwijs in een veilige omgeving is een belangrijk uitgangspunt bij het lesgeven. Door beide teams wordt ook groot belang gehecht aan de contacten met de ouders. Regelmatig worden er ouderavonden gehouden. Naast informatie over de kinderen wordt er ook informatie verstrekt over feesten en festiviteiten als carnaval, Pasen en kermis.

Video van les via Youtube:
https://youtu.be/tr34Wfeo6VU

[nggallery id=’3526′]