Oude schietbaan Stramproyerheide

Oud schietbaan Stramproyerheide

Foto’s – Op de Stramproyer heide begint een plaatselijke werkgroep op zaterdagochtend, 12 maart met het verwijderen van bospest op de ‘oude Schietbaan van de Burgerwacht’. Daarmee worden de contouren van dit indrukwekkend complex weer deels zicht- en beleefbaar. De werkgroep kan nog hulp gebruiken! Mensen in het bezit van een scherpe schop zijn van harte welkom. Komen kijken mag ook!

De voormalige ‘schietbaan van de Burgerwacht’, in de nabijheid van de Zevensprong is een van de nagenoeg vergeten groene erfgoederen van Stramproy. Dat bleek afgelopen najaar toen een werkgroep van de dorpsraden twee drukbezochte historische wandelingen organiseerde tussen de Stramproyerheide, het Vosseven en het Wijffelterbroek.
Bij die gelegenheid werd op de beboste Buuëtjeshei ook stilgestaan bij de historie van de schietbaan en de verdwenen kelder met observatiepost. Diverse mensen hadden hier vroeger gespeeld en meldden dat ze schietkelder zo konden aanwijzen. Dat was echter nog niet zo niet zo simpel, zo bleek eind december bij een verkennende zoektocht door een twintigtal geinteresseerden. Na enig speurwerk vond men in de welvende laagtes de dichtgestorte betonnen schietkelder terug. Vanwege de langgerekte vormen gaat het vermoedelijk om oude schaaps- of veedriften. Bij de terreinverkenning stelden meerdere mensen al voor om de zicht- en beleefbaarheid van dit indrukwekkend complex te vergroten. Dat gebeurt nu door het handmatig verwijderen van de welig tierende prunus, Amerikaanse vogelkers of bospest.

Onbekende geschiedenis
Veel oudere inwoners bewaren warme herinneringen aan de schietbaan en de door de Jonge Wacht en het patronaat gebouwde blokhut bij de Zevensprong. In de warme zomers tot in het midden van de vorige eeuw werden hier tal van activiteiten georganiseerd. Van sport en spel, kampeervakanties tot en met muziekavonden bij het kampvuur.

In 1928 gingen vrijwilligers in het dorp aan de slag met de bouw van een schietkelder en observatiepost. De door het militair gezag goedgekeurde schietbaan werd de zomer daarop, in het bijzijn van het nagenoeg uitgelopen dorp Stramproy feestelijk geopend door fanfare. Dat gebeurde met een concert op de warme flanken van de glooiende hellingen van de schaapsdriften. Daarna begonnen de schietwedstrijden.

Schuilplaats paarden in oorlog
Direct na de eerste wereldoorlog waren er nogal wat internationale en nationale spanningen. Op aandrang van de landelijke overheid werden overal in de dorpen van ons land mannen met de omgang van wapens gewend gemaakt. De burgerwachten waren bedoeld om bij calamiteiten, onrust en spanningen het wettig gezag bij te staan. Ze oefenden in het gebruik van schietwapens en zo werden er overal schietbanen aangelegd. In september 1940 werden alle activiteiten van de Burgerwacht door de Duitsers verboden. In de oorlog zelf hielden de hier in het gebied gelegerde Duitsers overigens ook nog schietoefeningen in het gebied. Dat je in dit, toen nog vrij open heidegebied in die laagtes compleet schuil kon gaan, wisten de bewoners als geen ander. Zo werden hier tijdens de dagenlange terugtocht van de Duitse troepen in 1944 hier de kostbare paarden van boeren ondergebracht. In latere jaren werd hier op deze ‘spannende plekken’ volop gespeeld door de jeugd.

Bospest
De Amerikaanse vogelkers wordt te lijf gegaan met de schop. Bospest of prunus is een zeer dominante loofstruik die hier in de deels gedunde dennenbossen volop woekert. Bos en natuurorganisaties zijn deze struiken dan ook liever kwijt dan rijk. Vandaar dat de vrijwilligers ook de hulp krijgen van een particuliere eigenaar en de Vereniging Natuurmonumenten die hier diverse percelen in eigendom heeft. Natuurmonumenten schakelt verder ook een aannemer in voor de verdere bestrijding van de prunus.

Beschut gelegen in landschap
Het diep in het landschap gelegen complex van honderden meters lange welvende laagtes is gek genoeg op een enkele kaart ingetekend. Mogelijk zijn het oude veedriften die ook door ander verkeer gebruikt zijn, omdat de laagtes aansluiting vinden op de verderop gelegen Napoleonsweg. Mensen die het terrein voor de eerste maal bezoeken ervaren ter plekke de beschutting van de laagtes. Mogelijk zocht de bevolking die hier op het eiland van Stramproy tussen de enorm waterrijke moerassen leefden, in tijden van oorlog en onrust ook deze plekken op. Verder stond hier in ieder geval tot in de jaren vijftig een collectief dor het dorp gebruikte bijenschans.

Wanneer je meer wil weten over de onbekende geschiedenis van dit gebied dan kun je op zondag, 10 april weer mee op een historische wandeltocht door een werkgroep van de Dorpsraden.

Mensen die op zaterdagochtend 12 maart mee willen helpen kunnen zich melden via [email protected] telefonisch 0495 -563547. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Gereedschap, werkhandschoenen en lunchpakket zelf meenemen.

[nggallery id=’3529′]