De VVD heeft via een zogeheten ‘artikel 40 brief’ vragen gesteld aan het College van B&W over het onderhoud van verkeerslichten in de gemeente Weert.

In verschillende landelijke media is vandaag te lezen dat verkeerslichten in Nederland te weinig worden gecontroleerd. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de helft van de wegbeheerders niet of nauwelijks meer omkijkt naar de verkeerslichten. Dit kan volgens verkeersdeskundigen leiden tot onnodige ongelukken (Trouw, 2016). Joey Engelen: “Door slechte afstelling en dus controle van de verkeerslichten moeten automobilisten, fietsers en voetgangers soms onnodig lang wachten.”

Het verkeer stroomt minder snel door, auto’s verbruiken meer energie en het zorgt voor ergernis in het verkeer. Verder tast het lange stilstaan voor rood de geloofwaardigheid van de verkeerssituatie aan. Indien er geen verkeer komt is men eerder geneigd om door te rijden. Dit zorgt, ondanks de eigen verantwoordelijkheid, voor onveilige situaties.

De VVD wil van de wethouder weten hoe vaak de verkeerslichten in Weert worden gecontroleerd en opnieuw worden afgesteld? Dit zou volgens de richtlijnen van verschillende verkeersinstanties eenmaal in de drie jaar moeten gebeuren. Verder vraagt de VVD of de wethouder bereid is om de controle op te schroeven bij in ieder geval de drukste kruispunten indien Weert niet aan de richtlijnen voldoet.

Lees de brief (PDF):
http://bit.ly/1PUX6pV