Bouwplan voor springstal

Springstal Rob Ehrens heeft de ambitie uitgesproken om in Weert een bedrijf te beginnen in de vorm van een paardenhouderij annex stoeterij.

De bedoeling is deze te vestigen op het voormalige terrein van het Bisschoppelijk College aan de Nelissenhofweg/Kazernelaan. Tijdens de informatieve commissie Ruimte van woensdag 9 maart wordt een presentatie gegeven over de vestiging van Springstal Ehrens.

De paardenhouderij/-stoeterij krijgt een stalling voor maximaal 50 paarden en een indoor-africhtingshal met trainingsfaciliteiten voor topsport en breedtesport (een zogenaamd Talentencentrum). Rob Ehrens is een voormalige Nederlandse springruiter. Hij is nu bondscoach bij de KNHS, de officiële overkoepelende organisatie voor hippische recreatie-, wedstrijd- en topsport.

Presentatie aan gemeenteraad
In de informatieve commissie Ruimte wordt dit plan toegelicht aan de gemeenteraad. Er wordt o.a. ingegaan op de stedenbouwkundige inpassing binnen Weert-West en Rob Ehrens geeft informatie over zijn toekomstige bedrijf. De presentatie vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis in Weert op woensdag 9 maart 2016 en is voorlopig geagendeerd van 20.20 tot 20.50 uur. Voor de definitieve agenda en tijdstippen kun je vanaf 4 maart kijken op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen onder het kopje ‘Komende vergaderingen’.