Tourist Information Center geopend

Foto’s – Vandaag is het Tourist Information Center – Land van Antje in Weert gelegen aan de Stationsstraat geopend. Initiatiefnemer Thijs Hendrix deed dat samen met burgemeesters, wethouders en schepenen van alle gemeenten die deel uitmaken van Land van Antje en vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg.

Het Tourist Information Center (TIC) wordt het onthaalcentrum voor bezoekers aan het grensoverschrijdende natuurgebied Kempen~Broek. In het Tourist Information Center (TIC) vinden toeristen en recreanten informatie over de regio, activiteiten, bezienswaardigheden en evenementen. Daarnaast ontwikkelt het TIC met haar partners concepten om het toerisme in het Land van Antje verder te ontwikkelen. Een van die concepten is het zo spoedig mogelijk herstellen van de spoorverbinding Weert-Hamont-Antwerpen voor personenvervoer.

Een intensieve samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, instanties en instellingen, verhoogt de aantrekkingskracht, kwaliteit en waarde van de grensoverschrijdende regio. Voor zowel (toekomstige) inwoners, recreanten, toeristen als de zakelijke markt. De groenste regio van de wereld heeft veel te bieden en is uitermate interessant als vestigingsgebied voor bedrijven in de maakindustrie, logistiek, dienstverlening en land- en tuinbouw. Alle gemeenten tezamen kunnen profiteren van een grote toestroom van nationale en internationale toeristen, recreanten en bedrijven. Het Tourist Information Center Land van Antje is een eerste, succesvolle aanzet tot samenwerking waardoor de gestelde doelen kunnen worden behaald.

Video via Youtube:
https://youtu.be/hiQTX8AO6M4

Meer info: www.landvanantje.eu