Wijkraad vreest voor “zwerverij”

Wijkraad Rond de Kazerne in Weert heeft een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur en heeft meteen van zich laten horen deze week.

Via de media en buurtgenoten vernamen ze dat het afgelopen zaterdag onrustig was op en rond het AZC in Weert. “Als deze berichten kloppen, maken wij ons zorgen om het feit dat wij als omwonenden het risico lopen van “zwerverij” in onze wijk, doordat het COA bewoners al dan niet tijdelijk de toegang ontzegt tot het AZC”, aldus de wijkraad.

Volgens de wijkraad zouden de maatregelen van het COA een gevaar voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt geven. Zeker wanneer er vluchtelingen zijn die door deze omstandigheden gedwongen worden om in “Calais-achtige” tentjes of iets dergelijks te gaan bivakkeren, zo stelt de wijkraad.

Als wijkraad wil men met regelmaat in overleg met het COA. In dit geval vind men het ook noodzakelijk om formeel een reactie te geven om de zorgen kenbaar te maken.

Wijkraad rond de Kazerne verzoekt met klem om toekomstige meningsverschillen met de bewoners van het AZC op een andere manier op te lossen dan door ze als “illegale zwervers” op straat te zetten. “Hoe legitiem, begrijpelijk en kordaat je maatregel om dit te doen ook mag zijn, dit is verplaatsen van het probleem. We zijn uiteraard graag bereid om onze mening en zorgen ook mondeling verder aan u uit te leggen”, aldus de wijkraad in haar bief.

Tevens heeft men een brief aan het college van B&W gericht met de vraag waar die ene persoon naar toe gaat, of op een bepaald moment misschien meer, zich ophouden wanneer ze een gebiedsverbod van het COA krijgen. De wijkraad vraagt met klem aan het college om hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de omwonenden serieus te nemen en met het COA afspraken te maken om soortelijke voorvallen te voorkomen.