Weert koopt perceel in Cranendonck

Het college van B&W vraagt aan de gemeenteraad om een stuk grond in Cranendonk aan te kopen. Het gaat om een perceel van 21.985 m2 gelegen langs de Havenweg / Kempenweg. Op de locatie, nabij de zinkfabriek in Budel, wordt een multimodale terminal Cranendonck – Weert gerealiseerd.

Vanuit de subsidieverstrekkers (Provincie Limburg en het Rijk) wordt verlangd dat de toegevoegde waarde wordt gerealiseerd op gemeente-eigendom. Om deze reden is het noodzakelijk dat de gemeente het betreffende perceel in eigendom verwerft.

Het projectgebied ligt deels in Cranendonck (perceel van ca. 16930 m2) en deels in Weert (perceel van ca. 5055 m2). Daarmee wordt Weert dus eigenaar van een stuk grond in haar buurgemeente. Wordt Weert daarmee een stukje groter? Volgens de gemeente Weert is dat niet het geval.

Het perceel was voorheen niet van de gemeente Cranendonck, maar van Nyrstar. Dit soort grondtransacties gebeuren wel vaker, zo licht een woordvoerder van de gemeente Weert toe. Het gaat niet tot grenscorrecties leiden. Het kan namelijk zo zijn dat Weert dit perceel in de toekomst weer gaat verkopen. De kosten voor de aankoop bedragen 373.745 euro (excl btw).

Tijdens de raadsvergadering van 20 april wordt de koopovereenkomst besproken en moet de gemeenteraad officieel instemmen met het voorstel.

* Hoeveel subsidie krijgt met voor de aanleg van de terminal?
De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bedraagt € 1.502.275,-.
De subsidie van de provincie Limburg bedraagt € 691.047,-.

Lees meer over het de terminal via:
http://www.mcabrabant.nl/historie/9-nieuws/26-mogelijkheden-voor-terminal-weert-cranendonck