Startsein actieprogramma agribusiness

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Gebiedsbureau Weert – Nederweert – Leudal, Keyport 2020, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Rabobank Weerterland en Cranendonck, Rabobank Peel en Maas en Leudal en Rabobank Roermond-Echt is vandaag formeel het startsein gegeven voor het Economisch Actieprogramma Agribusiness (EAA) voor de Keyport 2020 regio. Deze regio beslaat Midden-Limburg en de Brabantse gemeente Cranendonck. De agribusiness binnen deze regio is op dit moment goed voor een totale bruto toegevoegde waarde van 1,3 miljard euro. Dit betekent dat 20 procent van alle economische activiteiten agrarisch of agrarisch gerelateerd zijn.

Ongeveer 15 procent van de beroepsbevolking in de Keyport 2020-regio is werkzaam in de agribusiness, oftewel 15.500 agrarisch of agrarisch gerelateerde banen. Dit gegeven staat echter sterk onder druk. Om de huidige positie te behouden, hebben de ondertekenaars van de samenwerking het initiatief genomen om een aanpak voor te stellen die daadwerkelijk nieuwe business ontwikkelt voor de agribusiness binnen Keyport 2020. Het initiatief draagt de naam ‘De Productieproeftuin – Economisch Actieprogramma Agribusiness Keyport2020 (EAA)’. De eerste concrete projecten hebben zich al aangediend. Op korte termijn wordt bekend welke daarvan van start gaan.

Noodzaak
Tweederde van het aantal primaire agrarische bedrijven in het Keyport 2020-gebied stopt de komende twintig jaar. De kritische massa binnen een aantal sectoren komt hierdoor onder druk te staan. Als hier geen actie wordt ondernomen, heeft dit consequenties voor de continuïteit van de overblijvers, het productievolume in de regio en de economie in het hele gebied. Om een transitieproces goed te laten verlopen, is een “warme transitie” noodzakelijk en dient het imago van de sector ondersteund te worden, zodat voldoende hoogwaardige arbeidskrachten beschikbaar blijven.

Om de sterke positie in stand te houden, staat de sector voor de volgende opgaven:
– Innovatie, kennis- en bedrijfsontwikkeling versnellen;
– Groeifocus verplaatsen van bedrijfsgrootte naar bedrijfsmarge;
– De ontwikkeling van verscheidenheid en eigen regionale verdienmodellen;
– Een regionaal breed gedragen agribusinesscomplex;
– Breed opgeleide ondernemers die professioneel samenwerken in ketens.

Ondernemers aan zet
Ondernemers in de volle breedte van de agribusinessketen staan samen voor deze transitieopgaven. Het EAA biedt partijen handvatten om hieraan invulling te geven. Vanuit Keyport 2020 is Hans Corsten als adviseur actief om partijen met elkaar te verbinden. ‘We kiezen met het Economisch Actieprogramma Agribusiness Keyport2020 voor een praktische aanpak. Het doel is om binnen en met de volledige keten nieuwe businessmodellen te ontwikkelen’, zegt Corsten.

Volgens Corsten is het een interessante vraag hoe op een innovatieve manier gezorgd kan worden dat binnen de keten nieuwe businessmodellen ontstaan. ‘Dat is nu de concrete vraag waarmee we met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid aan de slag gaan. Iedereen die denkt aan het beantwoorden van deze vraag een bijdrage te kunnen leveren, is van harte welkom om aan te sluiten. We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de ontwikkelingen bij Greenport Venlo en het programma Limburgse land- en tuinbouw loon (LLtL)’ aldus Corsten.