Geen NS-bussen op Stationsplein

Wanneer het treinverkeer is gestremd door bijvoorbeeld een aanrijding of een technisch mankement dan wordt vanuit de NS meestal vervangend busvervoer geregeld.

Voor het vervangende busvervoer wordt Munckhof ingeschakeld. Zij zijn onlangs aangesproken door de gemeente Weert omdat de bussen onlangs voor chaos op het Stationsplein zorgde. Auto’s konden geen gebruik maken van de Kiss & Ride zone, het zicht werd belemmerd en bussen stonden geparkeerd op doorgaande weg.

Het busbedrijf is aangesproken op de bestaande afspraken, zo is te lezen in een raadsinformatiebrief. Het bedrijf heeft toegezegd zich aan de gemaakte afspraken te gaan houden. De chauffeurs van het busbedrijf, en andere busbedrijven worden geïnstrueerd om niet meer op het Stationsplein in Weert te parkeren.

Bij calamiteiten kunnen de NS bussen gaan staan op het busstation aan de zijde van het spoor bij de fietsenrekken. Hierbij is het toegestaan dat de bussen in tegengestelde rijrichting het busstation inrijden.

Bij stremmingen als gevolg van geplande werkzaamheden aan het spoor dienen de NS bussen op het P&R-terrein (Park&Ride) aan de Parallelweg te halteren. De poort naar dit P&R-terrein wordt dan tijdig geopend.