Financiële steun carpoolplaats

Nederweert – In het verleden realiseerde en exploiteerde Rijkswaterstaat (RWS) carpoolplaatsen nabij de op- en afritten van snelwegen. Een aantal jaar geleden is RWS daarmee gestopt, zo ook de exploitatie op het terrein van de firma Meijsen, tussen de toerit en McDonald’s in Nederweert.

Nadat het terrein van Meijsen niet meer door RWS als carpoolplaats werd beheerd, bleven er veel auto’s in de berm van de Ouwijck parkeren. Dit leidde tot ongewenste en onveilige situaties.

Momenteel is de gemeente Nederweert bezig met de aanleg van de nieuwe carpoolplaats. Deze wordt aan de randweg in Nederweert aangelegd, nabij de McDonalds / het Casino. Gezien het regionale karakter is het een project dat de Provincie Limburg, gemeenten Nederweert en Weert gezamenlijk oppakken. Een aanzienlijk deel van de gebruikers (ongeveer 25%) van een carpoolplaats in Nederweert komt namelijk uit Weert.

Er worden in totaal 100 parkeerplaatsen aangelegd in een parkachtige omgeving. Middels glooiingen en beplanting worden de geparkeerde auto’s ingepast in de omgeving. Er wordt ook een fiets-/voetpad aangelegd met een fietsenstalling. De carpoolplaats wordt hierdoor zowel vanuit Nederweert als Weert goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

De carpoolplaats zal door vertraging in de bestemmingsplanprocedure op zijn vroegst in het najaar van 2016 gerealiseerd zijn. Door inspraak van bewoners is de carpoolplaats verschoven, waardoor procedures langer duren dan verwacht. Daarom heeft de gemeente Nederweert besloten om het terrein van de firma Meijssen ook in 2016 nog te laten huren. De Provincie Limburg huurt dit terrein. Zij vraagt om een financiële bijdrage van de gemeente Nederweert en de gemeente Weert. De verdeling van de huurkosten van het terrein blijven hetzelfde als in de jaren 2010 t/m 2015: de Provincie de helft, en Nederweert en Weert ieder een kwart. Voor Weert betekent het voor 2016 een eenmalige bijdrage van € 4.000,-, welke niet in de begroting 2016 voorzien is. Het college van B&W heeft ingestemd met de financiering.

Benieuwd naar de nieuwe carpoolplaats? Bekijk de schetsen.