Nieuwe woningen voor jongeren

Woningstichting St. Joseph heeft een plan ontwikkeld voor een braakliggend terrein aan de Horsterweg in Stramproy. Het plan voorziet in 7 compacte woningen. De energievoorziening van de woningen moet volledig komen uit een “zonne-akker” van circa 230 zonnepanelen.

Sleutelbegrippen in het project zijn duurzaamheid, kwaliteit en verplaatsbaarheid. In de week van 10 mei 2016 is de vergunning aangevraagd. Realisatie is voorzien voor oktober/november 2016. Minimaal 5 van de 7 woningen worden met voorrang toegewezen aan jongeren (tot maximaal 30 jaar) uit Stramproy.

In het ondernemingsplan 2015-2018 is aandacht voor de jongeren in Stramproy expliciet opgenomen. Onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk deel van de jongeren in Stramproy zou willen (blijven) wonen maar dat zij vertrekken omdat er geen geschikte betaalbare huisvesting is. Jongeren (< 23 jaar) verlaten Stramproy voor studie en werk maar een deel van hen komt ook graag weer terug. Er is structureel tekort aan voor jongeren (tussen 20-30 jaar) geschikte huurwoningen/-appartementen. Dit beeld wordt bevestigd door de toenemende aantallen die daadwerkelijk een beroep op de woningstichting doen. Naast de grote vraag vanuit de jongeren ziet de woningstichting een toenemende vraag naar woonruimte van alleenstaanden, vluchtelingen en kleine huishoudens, groepen waarvoor in Stramproy nauwelijks tot geen woonruimte beschikbaar is. St. Joseph wil nu en in de toekomst hiermee extra rekening gaan houden. Duurzame kwaliteit
De leverancier van de woningen is het in België gevestigde SKILPOD. De woningen zijn van hoge kwaliteit en doen in woonkwaliteit en woonbeleving niet onder voor “normale” woningen. Het materiaalgebruik is gericht op recycling en de uitstekende isolatie staat garant voor een laag energieverbruik.

[Not a valid template]

X